...

De wetenschappers gingen ook de aanwezigheid na van atheroomplaten in de slagaders van die deelnemers aan de Family Heart Study van het National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), een evaluatieonderzoek naar de voorspellende factoren van coronaire hartziekten. Ten slotte hielden ze rekening met verstorende variabelen zoals leeftijd, cardiale antecedenten, buikomtrek of lichaamsbeweging. Het resultaat: zowel bij mannen als bij vrouwen gaat een grotere lengte gepaard met een tot 30% kleiner risico op de aanwezigheid van calcium in de kransslagaders. Sterker nog, elke verhoging met een standaarddeviatie van de lengte komt overeen met een verlaging met 14% van het risico op coronair calcium. Nu is lengte geen vermijdbare risicofactor. Wat kunnen kleine mensen dan doen? De auteurs raden aan andere preventiemaatregelen te nemen, zoals kiezen voor een gezonde en evenwichtige voeding, regelmatig bewegen en niet roken. (referentie: Circulation: Cardiovascular Imaging, 11 december 2013, doi: 10.1161/CIRCIMAGING.113.000681)