...

Viscerale leishmaniase is na malaria de dodelijkste parasitaire infectieziekte ter wereld en zorgt jaarlijks voor duizenden slachtoffers bij arme en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in lage-inkomenslanden.Bestaande behandelingen, zoals in Nepal met het geneesmiddel miltefosine, helpen steeds minder in de behandeling van de infectieziekte. Doctoraatsonderzoeker Filip Meheus bracht in dat verband de economische aspecten van de ziekte in kaart in India, Nepal en Soedan. Hij concludeert dat het gebruik van meerdere geneesmiddelen een kosteneffectief alternatief is voor huidige eerstelijnsbehandelingen. "Dit komt voornamelijk door de kortere behandelingsduur en de lagere kosten van geneesmiddelen bij deze combinatietherapieën."Het onderzoek lijkt volgens het ITG ook aan te tonen dat combinatietherapie economische schade bij gezinnen en de werkdruk in ziekenhuizen kan verlichten. Daarbij wordt gesteld dat bijkomende inspanningen nodig zijn om de prijs van sommige geneesmiddelen verder te laten dalen, en de patiënt sneller te diagnosticeren en behandelen."Deze ziekte richt patiënten niet alleen fysiek, maar ook financieel ten gronde. Deze studieresultaten bieden enkele handvaten om hen beter te kunnen helpen, ook daar waar de nood groot is en de middelen schaars zijn," zegt de onderzoeker.Meheus studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en Gezondheidseconomie. Hij ontvangt voor zijn onderzoek aan het Antwerpse ITG onderzoek vandaag een doctoraatstitel aan de Nederlandse Radboud Universiteit (Nijmegen).