Het LEIFplan wil mensen toegang geven tot de juiste documenten om in bepaalde situaties zelf te kunnen beslissen over hun levenseinde. Het maakt daarvoor een onderscheid tussen een 'nu-situatie' en een 'als-situatie'.

In de eerste situatie is de patiënt nog bij zijn volle verstand en wil hij nu beslissen over zijn levenseinde. In de tweede situatie wil de patiënt nu reeds beslissingen maken voor wanneer hij dit zelf niet meer kan. Hiervoor biedt het LEIFplan voorafgaande wilsverklaringen en de brochure Wegwijs in voorafgaande zorgplanning aan.

De wilsverklaringen werden door LEIF samen met de steun van minister Maggie De Block en de Koning Boudewijnstichting opgesteld en op correctheid nagelezen door de juristen van de FOD Volksgezondheid.

Vanaf heden is het LEIFplan gratis beschikbaar in alle apotheken in Vlaanderen en Brussel. Waarom bij de apotheek? "De apotheek is laagdrempelig, heeft een adviesfunctie en de huisapotheker is de vertrouwenspersoon van de patiënt", klinkt het.

Het LEIFplan is een initiatief van LEIF, FOD Volksgezondheid, Koning Boudewijnstichting, VAN (Vlaams ApothekersNetwerk), Kom op tegen Kanker, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Forum Palliatieve Zorg, W.E.M.M.E.L. en Br.E.L.

Het LEIFplan wil mensen toegang geven tot de juiste documenten om in bepaalde situaties zelf te kunnen beslissen over hun levenseinde. Het maakt daarvoor een onderscheid tussen een 'nu-situatie' en een 'als-situatie'. In de eerste situatie is de patiënt nog bij zijn volle verstand en wil hij nu beslissen over zijn levenseinde. In de tweede situatie wil de patiënt nu reeds beslissingen maken voor wanneer hij dit zelf niet meer kan. Hiervoor biedt het LEIFplan voorafgaande wilsverklaringen en de brochure Wegwijs in voorafgaande zorgplanning aan. De wilsverklaringen werden door LEIF samen met de steun van minister Maggie De Block en de Koning Boudewijnstichting opgesteld en op correctheid nagelezen door de juristen van de FOD Volksgezondheid. Vanaf heden is het LEIFplan gratis beschikbaar in alle apotheken in Vlaanderen en Brussel. Waarom bij de apotheek? "De apotheek is laagdrempelig, heeft een adviesfunctie en de huisapotheker is de vertrouwenspersoon van de patiënt", klinkt het.Het LEIFplan is een initiatief van LEIF, FOD Volksgezondheid, Koning Boudewijnstichting, VAN (Vlaams ApothekersNetwerk), Kom op tegen Kanker, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Forum Palliatieve Zorg, W.E.M.M.E.L. en Br.E.L.