...

De Maakbare Mens vzw beloont met de gelijknamige, tweejaarlijkse, prijs personen of organisaties die een waardevolle bijdrage leverden aan het publieke debat over nieuwe medische technologieën. In het verleden wonnen onder andere Petra De Sutter en Patrick Allegaert/Annemie Caillau de prijs.Het maatschappelijk debat rond euthanasie en zorg bij het levenseinde staat anno 2020 zeer hoog op de agenda. Tevens is er nog veel onduidelijkheid over wat wettelijk al dan niet kan. Discussie is er ook over een mogelijke uitbreiding dan wel inperking van het toepassingsgebied van de actieve levensbeëindiging. In die context steekt De Maakbare Mens met het toekennen van de prijs aan LEIF de vrijwilligers achter het forum en de LEIF-artsen een hart onder de riem voor hun morele moed. In naam van zijn organisatie nam LEIF-voorzitter professor Wim Distelmans afgelopen zondag de prijs in ontvangst tijdens de Dag van de Maakbare Mens die dit jaar online plaatshad.