...

Wat vooraf ging: in maart vorig jaar stelde het Verzekeringscomité van het Riziv LEIF (LEIF staat voor Levenseinde Informatieforum) en zijn Waalse tegenhanger EOL (Forum End of Life) in als officiële inrichtende machten. Zij kregen de opdracht een comité op te richten dat onder andere instaat voor de uitbetaling van een vergoeding aan de artsen die een tweede of derde advies verlenen bij een euthanasieverzoek. Dat bedrag komt volgens de Riziv-overeenkomst neer op 150 euro per advies. In principe zou de regeling vanaf 1 april 2014 in werking treden, maar deze ging uiteindelijk niet door. Vier artsen dienden namelijk een verzoek in bij de Raad van State om het Koninklijk Besluit van 7 maart 2013, dat de samenstelling en de bevoegdheden van de inrichtende macht regelt, te vernietigen.Organisatie terugbetaling Dat verzet werd in december jongstleden verworpen. Als laatste stap in de vergoedingssaga moest het Verzekeringscomité het huishoudelijk reglement van het comité van artsen goedkeuren. Dat is ondertussen gebeurd, leert het Riziv ons. Niets staat de terugbetaling van de artsen nu nog in de weg. Gevraagd naar een stand van zaken bij de vwz LEIF, klinkt het bij voorzitter Wim Distelmans dat LEIF en EOL nog dit voorjaar zullen beginnen met de uitbetaling. "Momenteel zijn we bezig met de praktische organisatie ervan."Kandidatuur indienen "De eerstvolgende etappe is een oproep lanceren zodat artsen zich kandidaat kunnen stellen voor het aanrekenen van een adviesconsult - enkel wie op die lijst staat, heeft recht op een terugbetaling. Die lijst moet vervolgens goedgekeurd worden door het comité van artsen." Wordt ongetwijfeld vervolgd.