...

Minister van Defensie Pieter De Crem lijkt diep in de buidel te willen tasten om meer artsen in het leger aan de slag te krijgen. In een wetsontwerp staat dat pas afgestudeerde dokters die kiezen voor Defensie, een premie krijgen van 40.000 euro. Dat schrijft de krant De Morgen. Behalve de rekruteringspremie is er ook sprake van betere uren en een snellere promotie voor legerartsen. Dirk Deboodt van de vakbond ACOD Defensie stelt zich vragen bij het hoge bedrag. "Met de besparingen die al zijn doorgevoerd en met de extra budgettaire beperkingen die het departement wellicht nog staan te wachten, lijkt me dat onmogelijk."De Crem zelf is karig met commentaar. "Het gaat over het valoriseren van het medisch-technisch statuut van onze militaire dokters met het oog op de operationaliteit van het leger", zegt hij. De minister benadrukt ook dat de onderhandelingen met de vakbonden aan de onderhandelingstafel worden gevoerd "en niet in de pers". Het wetsontwerp wordt morgen op het onderhandelingscomité onder leiding van het kabinet Defensie besproken.© Belga