...

Als voortrekkers in Belgiwat betreft palliatieve zorg en de euthanasiewet mag het niet verbazen dat de VUB en UZ Brussel aan de wieg staan van de nieuwe leerstoel 'Waardig levenseinde'. Het project gaat uit van deMens.nu, het uithangbord van de Unie Vrijzinnige Verenigingen met 36 humanistische vrijzinnige verenigingen onder zijn hoede.De leerstoel 'Waardig levenseinde' beschouwt alle opties bij het levenseinde als gelijkwaardig, ongeacht levensbeschouwing, afkomst, taal, sociale status of intellectueel vermogen van de patit. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, informeren van de overheid en de bevolking en vorming staan daarbij centraal.Therapeutische hardnekkigheidInitiatiefnemer Wim Distelmans staat al jaren bekend voor zijn strijd tegen therapeutische hardnekkigheid en onvoldoende palliatieve zorg. "Bij bijna 50% van de sterfgevallen in Vlaanderen is er een of andere medische beslissing bij het levenseinde", aldus Distelmans. "Dat kan gaan van het stoppen of niet opstarten van een behandeling over het opdrijven van palliatieve sedatie tot euthanasie. Dat is een cijfer om bij stil te staan. We kunnen onnodig lijden alleen maar vermijden door respect voor de wil van de zieke."De geneeskunde is er met rasse schreden op vooruitgegaan. "We hebben een verschuiving van acute ziekte naar chronische ziekte aan het eind van het leven", zegt Manu Keirse, voorzitter Evaluatiecel Palliatieve Zorg. "De techniek kan heel veel, maar n ding kan ze niet genezen: het sterven zelf. De techniek mag niet in de plaats komen van humaniteit." Interdisciplinaire samenwerkingOm het pluralisme en de interdisciplinaire samenwerking van de leerstoel kracht bij te zetten, kwam er een vertegenwoordiger vanuit katholieke hoek in de persoon van Rik Torfs het project mee voorstellen in palliatief dagcentrum Topaz. Hij vatte een waardig levenseinde samen in een aantal basisstellingen: "Mensen sterven trager, met andere woorden het levenseinde duurt langer. Mensen moeten kunnen sterven zoals ze geleefd hebben en de keuze van het levenseinde is daarbij belangrijk. Bij een waardig levenseinde mogen geld of ideologie nooit primeren." Paul De Knop, rector van de VUB, noemt het een ambitieus initiatief: "De lat ligt hoog, maar een hoogspringer kan niet hoger springen als hij de lat niet telkens hoger legt. Zulke initiatieven passen in de filosofie van de VUB, dat innoverend onderzoek beschouwt als de barometer van vooruitgang."