...

N-VA: laat bloeddonoren doorgaan tot ze 71 zijn, zo luidde de titel van een artikel uit AK 2153. In juli werd het wetsvoorstel van arts-senator Louis Ide goedgekeurd; afgelopen vrijdag werd de nieuwe wet van kracht na publicatie in het Staatsblad. Met de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonoren volgt Belgilanden als Zweden, Nederland en Schotland, waar de grens al langer op 70 jaar ligt.ArbitrairDe wet van 5 juli 1994 legde de maximumleeftijd van bloeddonoren vast op 65 jaar. In AK 2153 noemde Louis Ide die grens "zuiver arbitrair". "Er is geen enkele wetenschappelijke grond voor deze leeftijdsgrens. Integendeel, ze sluit enorm veel potentie en veilige donoren uit. Tal van studies geven zelfs aan dat ze net veiliger bloed geven", klonk het toen.Door de maximumleeftijd nu op te trekken, wordt een nieuw potentieel aangeboord. Geen overbodige luxe gezien de vergrijzende bevolking en het feit dat vooral ouderen gebruikmaken van de bloedvoorraad.VoorwaardenAan de verhoging van de leeftijdsgrens zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo worden 65-plussers die bloed willen doneren enkel aanvaard als hun laatste bloedafname niet langer dan drie jaar geleden gebeurde. Wie voor zijn 66ste nog nooit bloed heeft gegeven, wordt automatisch geweigerd. Ook afnames door aferese zijn verboden bij 65-plussers.