...

De kostprijs van preventieve zorg speelt zeker een rol in de onderbenutting van de gezondheidszorg. Maar ook het gebrek aan informatie, stelt de CM vast. "Mensen in armoede geven aan dat ze de regels niet kennen, vaak omdat de informatie niet bij hen geraakt of niet duidelijk gecommuniceerd wordt. Een laatste verklaring is wellicht dat mensen in armoede veel urgente problemen hebben waarvoor een oplossing zich opdringt, waardoor er minder aandacht is voor de preventie van mogelijke problemen in de toekomst", luidt het.Een mogelijke oplossing ziet de CM in de wijkgezondheidscentra, want zij slagen er in om met hun laagdrempelig aanbod toch bijna 12% van de leefloners te bereiken.Drie voorstellenHet ziekenfonds doet drie voorstellen om de sociale ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg weg te werken.1. Het belang van de eerstelijnszorg (de huisarts) en preventie (bijvoorbeeld tandzorg) dient van jongs af aan onder de aandacht gebracht te worden. CM beveelt aan dat het onderwijs aan deze thema's aandacht besteedt.2. Een verdere automatisering van de rechten voor mensen uit sociale categorieën, zoals de automatische toepassing van de derdebetalersregeling (waarbij de patiënt enkel het remgeld betaalt) en de pro-actieve opsporing van gerechtigden op het Omnio-statuut door de ziekenfondsen versterken via een automatisch signaal van de belastingsadministratie.3. Een betere afstemming tussen de huisartsenwachtpost en de spoedgevallendienst van het ziekenhuis met het oog op een optimaler gebruik bij spoedgevallen.