...

Aan Vlaamse zijde zijn Willy Andr Dirk Bafort, Georges Casteur, Eric De Graaf, Eddy Deveneyns en Kurt Van Wassenhove benoemd - samen met de Brusselse Nederlandstalige huisarts Sumio Yoshimi. Hun aanstelling geldt met terugwerkende kracht tot 30 september 2010. Antoon Beke werd ook benoemd, zij het vanaf 12 mei 2011- dat is de datum van het betreffende Koninklijk Besluit.Aan Franstalige zijde gaat het om Marcel Bauval, Charles Degauquier, Yves Delforge, Pierre Drielsma, Guy Duhayon, Simon Katz en Richard Martens - zij zijn ook benoemd met terugwerkende kracht. Dr. Daniel Toussaint vervangt voortaan dr. Pierre Zaeytydt. Het Paritair Comitis samengesteld uit 24 vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties en 24 vertegenwoordigers van de universiteiten, wetenschappelijke verenigingen en nascholingsorganisaties. Een KB van 1 maart 2011, verschenen in het Staatsblad van 16 maart jl., (her)benoemde al 19 leden van de wetenschappelijke vleugel.