...

Tijdens twee opeenvolgende vragenuurtjes in de Senaat legde dr. Ide minister Onkelinx het vuur aan de schenen. Op 14 januari wierp hij haar voor de voeten dat de Planningscommissie naar verluidt in allerijl bijeen was geroepen en documenten pas tijdens de vergadering beschikbaar waren. De commissie moest haar advies geven over de afschaffing van het contingent voor bepaalde specialismen.Procedure gevolgd?Vorige week kwam de senator op de zaak terug. Ondertussen hebben verschillende leden van de commissie Ide benaderd. "Eén lid vertelt me dat de documenten op de vergadering werden uitgedeeld. Een ander lid bevestigt dat hij de uitnodiging de dag voordien heeft ontvangen. Een derde lid diende twee jaar geleden zijn ontslag in, maar blijft alle uitnodigingen ontvangen. Zijn vervanger is nooit uitgenodigd. Uit dat alles blijkt dat de commissie nooit naar behoren kan functioneren", zo stelde Louis Ide in de Senaat.Minister Onkelinx blijft evenwel ontkennen dat er iets onregelmatigs zou hebben plaatsgevonden. "De procedure werd op elk punt nageleefd. De uitnodiging voor de vergadering van 12 november werd op 21 oktober verstuurd. De leden ontvingen de stukken een week vooraf, zoals gebruikelijk", aldus de minister. Even later heeft ze het "over het KB dat op 8 november naar de leden werd verzonden"."Iemand vertelt hier niet de volledige waarheid", stelt dr. Ide tegenover Artsenkrant. Minister Onkelinx weigert om de Planningscommissie opnieuw samen te roepen. Louis Ide hoopt nu dat de leden dat zelf zullen doen. "Er moet hierover klaarheid komen", zo benadrukt de senator.Als de stukken die Onkelinx nu beloofd heeft, Ide niet overtuigen, wil hij de kwestie weer op de agenda zetten. Verder ligt op 5 februari, wanneer de federale en regionale ministers van Volksgezondheid over de kwestie vergaderen, de bal in het kamp van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen.