...

Ze publiceren hun resultaten in het Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). Dit transversaal onderzoek werd uitgevoerd in Frankrijk in 2006-2007. Bij 1.985 volwassen proefpersonen van 18 tot 74 jaar werd de cholesterol gemeten. LDL-hypercholesterolemie werd gedefinieerd door een waarde hoger dan 1,6 g/l of het volgen van een behandeling met een vetverlagend middel. De auteurs beschouwen een concentratie van 1,27 g/l als de gemiddelde waarde van LDL-cholesterol, zonder significant verschil tussen mannen en vrouwen in tegenstelling tot andere cardiovasculaire risicofactoren. De prevalentie van vetverlagende middelen is 12,5%, die van statines 9,6%. De prevalentie van LDL-hypercholesterolemie wordt geschat op 29,7%, van wie 42,1% een behandeling met geneesmiddelen krijgt.