...

Onder het voorzitterschap van Paul De Munck bleef de GBO een belangrijke speler in de discussies over gezondheidshervormingen in België, met name met betrekking tot de bezoldiging van artsen, het beheer van de werklast en de toegang tot zorg voor patiënten. Tijdens de coronacrisis pleitte hij actief voor een betere bescherming van artsen en meer ondersteuning voor medisch personeel in de frontlinie. Recent toonde hij zich een voorstander van de New Deal van Frank Vandenbroucke, die het mogelijk maakt om huisartsen die dat wensen te betalen volgens drie bronnen: fee-for-service, forfaitair bedrag en bonus.Paul De Munck is een groot pleitbezorger voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van huisartsen, onder meer door het verminderen van de administratieve lasten en het verbeteren van de toegang tot de middelen die nodig zijn om kwaliteitsvolle zorg te leveren. Hij pleitte voor een grotere erkenning van huisartsgeneeskunde als een cruciale pijler van het gezondheidszorgsysteem en ondersteunde initiatieven die deze rol versterken.Als opvolger van De Munck koos de GBO Lawrence Cuvelier, die als sinds 2015 vicevoorzitter is van het huisartsensyndicaat. De Brusselse huisarts, actief in een wijkgezondheidscentrum, wordt bijgestaan door Anne Gillet als vicevoorzitter.