...

De WGO brengt dit opnieuw onder de aandacht en schat dat de kosten van de geluidsoverlast door het verkeer 0,4% van het BBP bedragen. Deze overlast wordt vooral door het wegverkeer veroorzaakt. Dankzij het project HOSANNA, een door de EU gefinancierd project, wordt een "toolbox" aangereikt voor de reductie van geluidsoverlast door weg- en treinverkeer die verder gaat dan traditionele oplossingen zoals geluidsbumpers en snelheidsbeperkingen. ECOQUEST, een ander Europees project, heeft onderzoek gedaan naar koelsystemen voor voertuigen. Dankzij dit project kunnen koelsystemen worden ontwikkeld die minder lawaai maken en tegelijk minder CO2 uitstoten.