...

Erg veel besparingen moesten er niet gevonden worden - een kleine 36 miljoen. Maar vooral op de artsenbanken heerste er verdeeldheid over hoe dat geld er zou komen De besparingen konden gerealiseerd worden door alle honoraria maar een index toe te kennen van 1,22% in plaats van 1,68%. Van de lineaire reductie van de index was de Bvas voorstander. Niet alleen de specialisten moesten inleveren, vond Marc Moens. Kartel en Domus Medica waren voorstander van een selectieve vermindering van de index: de enige manier om in de huidige omstandigheden nog wat beleid te kunnen voeren.De context was ook moeilijk. Het vorige akkoord was uitgemond in een vertrouwenscrisis tussen de Nationale Commissie en de regering - nadat de regering in het najaar van 2016 zwaar in het budget van de ziekteverzekering knipte om haar begrotingsdoelstellingen te halen. Bovendien zijn de wetten rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de vorming van ziekenhuisnetwerken nog niet afgerond. De Bvas was bang dat, wanneer ze een akkoord voor twee jaar zou goedkeuren, ze een belangrijke hefboom zou verliezen om nog eisen rond die wetgeving door te drukken.Maar het akkoord kwam dus onverwacht snel tot stand. De voorzitter van de Nationale Commissie, Jo De Cock, had blijkbaar zijn huiswerk goed gemaakt. De index wordt selectief toegepast. Toch is uiteindelijk ook de Bvas met het bereikte compromis tevreden. Een aantal elementen hielpen het grootste artsensyndicaat mee over de streep te trekken. Het akkoord verwijst in de inleiding naar eisen van de artsen inzake de wet op de laagvariabele zorg, en naar het belang dat de overheid er ook aan hechtte om artsen echt medebeheer te geven in de ziekenhuisnetwerken.Het akkoord schetst bovendien het financieel kader voor 2018 én 2019. Wanneer de regering straks kennisneemt van dit akkoord, zoals voortaan de bedoeling is, spreekt ze zich eigenlijk ook uit over dit meerjarenkader. Dat moet de ministers ontraden om achteraf toch nog zwaar in te grijpen in het budget - zoals gebeurde voor het akkoord voor 2016-2017.