...

Zij is Program Manager van de organisatie BasicNeeds die zich in Laos (en andere landen) inzet voor een betere integratie van patiënten met een psychische stoornis in de samenleving. Namens Artsenkrant woonde Guido Van Hoeck, uitgeefdirecteur Roularta Healthcare, de plechtigheid in New York bij. Dokter Choulamany studeerde van 1998 tot 2002 aan de ULB waar ze de Master in Medische psychologie behaalde en liep in 2003 stage op de psychiatrische afdeling in het Brugmann Ziekenhuis in Brussel.Iedereen was het er roerend over eens: dokter Choulamany verdiende de prijs ten volle. Zij is één van de twee (!) psychiaters die actief zijn in een land van zes miljoen inwoners. Er zijn slechts twee psychiatrische afdelingen in het land, allebei in de hoofdstad Vientiane gelegen. Het stigma voor personen die lijden aan een psychische stoornis is bijzonder groot in Laos: de zieken worden in vele gevallen uitgesloten uit hun gemeenschap en aan hun lot overgelaten. Bovendien is de kennis van artsen over psychiatrische aandoeningen zeer beperkt. Toch blijft dokter Choulamany niet bij de pakken zitten. Sedert 2007 is zij Program Manager van BasicNeeds, een internationale ngo die momenteel actief is in 12 landen en ijvert voor betere opvang van personen met een psychische stoornis. De organisatie ijvert voor meer integratie van de patiënten in hun gemeenschap. Dankzij trainingen kunnen steeds meer patiënten en hun families voorzien in hun eigen levensonderhoud, want armoede en ziekte gaan vaak hand in hand in het land. In minder dan tien jaar heeft dokter Choulamany meer dan 8.000 patiënten en hun familieleden hulp kunnen bieden.Boeddhistische monnikenBelangrijk onderdeel in het hulpprogramma van BasicNeeds is de training van professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. Door de inbreng van dokter Choulamany werden in verscheidene provinciale ziekenhuizen 'mental health teams' opgericht bestaande uit een arts en twee verpleegkundigen die een vierdaagse basisopleiding over mentale gezondheid krijgen. Om het tekort aan opgeleide medewerkers op te vangen doet dr. Choulamany ook een beroep op culturele organisaties in het land. Zo gaf ze ook opleiding aan boeddhistische monniken om personen met psychiatrische patiënten op te vangen met raad en daad, met gebed en contemplatie. "Dokter Choulamany slaagt erin door haar werk de visie van een heel land en zijn houding tegenover mentale gezondheid te veranderen", sprak broeder René Stockman, algemeen directeur van het Dr. Guislain Museum, tijdens de plechtige uitreiking in het Sofitel in New York. "Haar werk wijzigt de zienswijze over mentale gezondheid en verhoogt het begrip dat individuen hebben over dit thema. Onze organisatie is bijzonder blij haar deze Award te kunnen schenken als beloning voor haar sterke bijdrage inzake geestelijke gezondheidszorg."Engagement van dokter PaulDe internationale jury, waarvan ook de Belgische psychiater Erik Thys deel uitmaakt, kreeg dit jaar liefst 55 inzendingen voor de Dr. Guislain Award die een sociaal en/of cultureel initiatief beloont van een persoon of een organisatie die op een bijzondere wijze het stigma en taboe dat rust op geestelijk ziek zijn in de samenleving onder de aandacht brengt en bespreekbaar maakt. De prijs is een initiatief van het Museum Dr. Guislain in Gent en Janssen Research & Development. Janssen's sponsoring is een eerbetoon aan het engagement van 'dokter Paul' ter ondersteuning van de organisaties die werken rond geestelijke gezondheid. "De inspanningen van dokter Choulamany tonen aan hoe een individu het verschil kan maken in het bewustmakingsproces inzake geestelijke gezondheidszorg en het bestrijden en wegwerken van stigma's", zei Husseini K. Manji, hoofd van de afdeling neurowetenschappen van Janssen Research & Development. "Wanneer je erin slaagt één mens een gelukkiger leven te bezorgen, dan help je een individu, maar ook een familie en een hele gemeenschap", zei een ontroerde laureate. "We hebben nog steeds veel werk voor de boeg, maar de vooruitgang die we boeken dankzij opleiding en het meer toegankelijk maken van een behandeling, schenkt ons veel voldoening."