...

Bij de proefpersonen die hebben deelgenomen aan de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-up Study is tussen 1988 en 2008 een studie uitgevoerd om na te gaan of er een verband bestaat tussen een lage endoscopie en de incidentie van en de sterfte aan colorectale kanker. De conclusie van de auteurs is dat een colonoscopie en een sigmoïdoscopie de incidentie van distale colorectale kanker verlagen. Een colonoscopie vermindert ook licht de incidentie van kanker van het proximale colon. Allleen een colonoscopie verlaagt de sterfte aan proximale colonkanker. (referentie: Nishihara R et al. N Engl J Med. 2013;369:1095)