...

De PROSPECT-studie (Prevention of Suicide in Primary Care Elderly: Collaborative Trial) vond plaats bij 20 huisartsenpraktijken in New York City, Philadelphia en Pittsburgh, en omvatte 1.229 geïdentificeerde deelnemers tussen mei 1999 en augustus 2001. Er werden twee groepen gevormd: één met patiënten van 60 tot 74 jaar, en de tweede met patiënten van 75 jaar en ouder. Gedurende twee jaar heeft een 'depression care manager' de betrokken huisartspraktijken bestudeerd. De behandeling bestond uit psychotherapie, antidepressiva in toenemende doses indien nodig en monitoring van de symptomen, de bijwerkingen van de geneesmiddelen en de therapietrouw. De conclusie is dat bij bejaarden met een depressie in engere zin die extra zorg krijgen vanwege hun intensieve behandeling tegen depressie, het risico op mortaliteit kleiner is dan het risico dat wordt waargenomen bij de gebruikelijke zorg, zoals die wordt verleend aan senioren zonder depressie. (referentie: Gallo JJ. BMJ 2013;346:f2570)