...

Hadrontherapie - in de praktijk gaat het vooral om bestraling van tumoren met protonen - heeft theoretisch een belangrijk voordeel op de conventionele radiotherapie - zogenaamde bestraling met fotonen. De smalle protonenstraal kan sterk gefocust worden op de tumor. Ook de weefsels die voor de tumor liggen, waardoor de protonstralen passeren, en de weefsels die achter de tumor liggen worden beter gespaard dan bij fotontherapie.Het voordeel dat de omliggende weefsels minder te lijden hebben van bestraling, is bij kinderen van nog groter belang omdat ze nog in volle ontwikkeling zijn. Wereldwijd kregen al om en bij de 120.000 patiënten een behandeling met hadrontherapie - het aandeel van kinderen daarin neemt toe.Onvoldoende bewijs van meerwaarde Het Federaal Kenniscentrum organiseerde een literatuurstudie om de resultaten in kaart te brengen, maar constateert tot zijn verbijstering dat er totnogtoe weinig klinische studies werden opgezet. De studies die er wel zijn, zijn bovendien maar weinig betrouwbaar.Er is vandaag kortom nog niet voldoende bewijs dat hadrontherapie ook in de praktijk betere resultaten geeft dan conventionele therapie. Bovendien is er nauwelijks iets bekend over de langetermijneffecten. Bepaalde soms toegepaste technieken produceren neutronen die dan de omliggende weefsels treffen. In welke mate die verantwoordelijk zijn voor secundaire maligne aandoeningen is nog helemaal niet duidelijk.Het KCE vindt dat kinderen en hun ouders volledige informatie moeten krijgen over de juiste stand van zaken voordat hadrontherapie wordt toegepast.Twee Belgische centra - enkele kerncijfers In 2007 publiceerde het KCE een studie waarin het oordeelde dat een Belgisch centrum voor hadrontherapie niet aangewezen is. Het schatte toen dat in ons land jaarlijks hooguit 100 patiënten voor deze therapie in aanmerking zouden komen. Wel zet het Riziv ondertussen jaarlijks een budget van 3,6 miljoen euro opzij om Belgische patiënten in het buitenland te laten behandelen. Het prijskaartje van een nieuw hadrontherapiecentrum bedraagt minstens 30 miljoen euro.Begin dit jaar viel de beslissing om in ons land toch twee van deze centra te openen: een in Charleroi en een in Leuven. Het nieuwe KCE-rapport schat aan de hand van gegevens uit het Kankerregister in de periode van 2004 tot 2011, dat jaarlijks 37 kinderen (tot 14 jaar oud) in ons land voor hadrontherapie in aanmerking komen. Daar komen nog 14 adolescenten bij (van 15 tot 19 jaar oud).