...

Onderzoek uitgevoerd door Britse en Finse wetenschappers bij meer dan 5.000 mannen en vrouwen geboren in 1966 bevestigt dat wie gedurende meer dan 500 dagen werkloos was voor de leeftijd van 31 jaar twee keer meer risico loopt korte telomeren te hebben in vergelijking met mannen met een baan en dus een versnelde veroudering van hun DNA te vertonen. De wetenschappers onderzochten de lengte van de telomeren in de bloedlichaampjes in stalen die in 1997 werden afgenomen. Eigenaardig genoeg werd dezelfde trend niet bij vrouwen vastgesteld. Dit zou kunnen worden verklaard door het lager aantal werkloze vrouwen in de groep, evenals door het feit dat werkloosheid a priori nefastere gevolgen heeft voor mannen dan voor vrouwen. De conclusies van dit onderzoek zijn onrustwekkend wat de gevolgen op lange termijn betreft van jeugdwerkloosheid. Daarbij komt dat te veel werken even schadelijk is voor de lengte van de telomeren. (referentie: PLoS ONE, 20 november 2013, DOI: 10.1371/journal.pone.0080094)