...

Het Landelijk Schakelpunt moet het mogelijk maken medische gegevens over patiënten in heel Nederland te delen. Het project werd dit jaar geactualiseerd, afgevoerd, opgevist, toch gekelderd en nu weer gered. Het laatste nieuws in wat stilaan een farce lijkt, is dat het Landelijk Schakelpunt regionaal zou werken.Het Landelijke Schakelpunt (LSP) is een prestigieus eHealth-project waarin de Nederlandse overheid al meer dan 300 miljoen euro investeerde. Op 5 april stemde de Eerste Kamer een motie om de overheidssteun aan het project stop te zetten, omdat er twijfels bleven bestaan over de veiligheid van het systeem.De paradox was dat men dan afhankelijk blijft van regionale systemen, die verouderd zijn en vaak nog veel minder beveiligd. Om het LSP toch te redden brachten de koepelorganisaties van apothekers, huisartsen en huisartsenwachtposten zelf het geld tezamen: ze konden een bedrag van 5,6 miljoen euro borg stellen, maar dat was 1,6 miljoen te weinig. Het Nictiz - het kenniscentrum voor ICT van de overheid dat het LSP had ontwikkeld - besloot dan maar om er de stekker voorgoed uit te trekken.Nu heeft minister van Volksgezondheid Schippers, op vraag van de Tweede Kamer, toch besloten het LSP te behouden. Maar om de motie van de Eerste Kamer te respecteren, zal het LSP alleen ingeschakeld worden om de regionale uitwisseling van patiëntengegevens te verzekeren. Het Nictiz krijgt ook de opdracht te waken over de standaardisatie van de gegevensuitwisseling.