Al is dit wel een zeer serieuze test voor ons systeem. In Italië en China verdubbelde de infectiegraad van Covid-19 alle vijf dagen. In deze twee landen draaide de mortaliteitsratio rond de 3%. Dergelijk hoog cijfer kunnen we vermijden. Op voorwaarde, en we citeren professor Pierre Van Damme (UAntwerpen), dat er geen te hoge druk ligt op het gezondheidssysteem. In het meest gunstige geval houden we de mortaliteit op 0,5 à 0,6%, al is het meer waarschijnlijk dat het naar 1% evolueert.

Als deze ongeziene crisis goed aangepakt wordt, vallen er duizenden levens te redden

Als deze ongeziene crisis goed aangepakt wordt, vallen er met andere woorden duizenden mensenlevens te redden. De manier waarop huisartsen triëren, het werk van spoedartsen en intensivisten, de organisatie van de ziekenhuizen... Het is allemaal letterlijk van levensbelang.

Primordiaal is de meest kwetsbaren te vrijwaren van Covid-19. Daarnaast is het vertragen van de epidemie essentieel. Gebeurt dat niet dan geraken het systeem en de artsen te fel overbelast. De piek afvlakken is ook nodig omdat er naast corona natuurlijk nog de klassieke pathologieën zijn. De infectie komt daar bovenop. Voorts is vertragen aangewezen omdat, nog steeds volgens professor Van Damme, de blootstelling van een kritische massa - 60 à 70% van de bevolking - noodzakelijk is om het virus te laten uitdoven door groepsimmuniteit. Voor alle duidelijkheid. De bal ligt natuurlijk niet alleen in het kamp van de zorgverstrekkers. Bovenal essentieel is dat de bevolking zich nauwgezet houdt aan alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Moed!

Al is dit wel een zeer serieuze test voor ons systeem. In Italië en China verdubbelde de infectiegraad van Covid-19 alle vijf dagen. In deze twee landen draaide de mortaliteitsratio rond de 3%. Dergelijk hoog cijfer kunnen we vermijden. Op voorwaarde, en we citeren professor Pierre Van Damme (UAntwerpen), dat er geen te hoge druk ligt op het gezondheidssysteem. In het meest gunstige geval houden we de mortaliteit op 0,5 à 0,6%, al is het meer waarschijnlijk dat het naar 1% evolueert.Als deze ongeziene crisis goed aangepakt wordt, vallen er met andere woorden duizenden mensenlevens te redden. De manier waarop huisartsen triëren, het werk van spoedartsen en intensivisten, de organisatie van de ziekenhuizen... Het is allemaal letterlijk van levensbelang.Primordiaal is de meest kwetsbaren te vrijwaren van Covid-19. Daarnaast is het vertragen van de epidemie essentieel. Gebeurt dat niet dan geraken het systeem en de artsen te fel overbelast. De piek afvlakken is ook nodig omdat er naast corona natuurlijk nog de klassieke pathologieën zijn. De infectie komt daar bovenop. Voorts is vertragen aangewezen omdat, nog steeds volgens professor Van Damme, de blootstelling van een kritische massa - 60 à 70% van de bevolking - noodzakelijk is om het virus te laten uitdoven door groepsimmuniteit. Voor alle duidelijkheid. De bal ligt natuurlijk niet alleen in het kamp van de zorgverstrekkers. Bovenal essentieel is dat de bevolking zich nauwgezet houdt aan alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Moed!