...

Het verband tussen vaccinatie en hogere incidentie visualiseert de Taskforce met twee kaartjes. Het linkse kaartje toont de vaccinatiegraad, en het rechtse kaartje het aantal nieuwe gevallen in de bevolking over een periode van 14 dagen.Het kaartje maakt aannemelijk dat, op plaatsen waar de vaccinatiegraad laag is, er het gevaar bestaat van nieuwe coronahaarden.De Taskforce vraagt aan Sciensano de relatie tussen een lage vaccinatiegraad en een verhoogde incidentie te onderzoeken - de visualisatie biedt nog geen voldoende statistische onderbouwing van een verband tussen de twee.De Taskforce zou ook graag het verband aangetoond zien tussen een lage vaccinatiegraad en een verhoogd aantal ziekenhuisopname, inclusief de opnamen op intensieve zorg.Van 12 naar 8 weken voor AZ?De Taskforce gaf, zoals elke week, ook een tabel vrij met de verwachte aantallen voor de leveringen van de verschillende vaccins.(Lees verder onder de tabel.)In juli loopt het aantal aangeleverde vaccins voor Pfizer wat terug in vergelijking met de vorige maanden. In het tweede trimester leverde Pfizer versneld een aantal vaccins dat aanvankelijk bedoeld was voor het vierde trimester - dat schema loopt nu af.Het ziet ernaar uit dat de komende weken Moderna standvastig zal blijven leveren. De laatste week van juni volgt er een grote levering door AstraZeneca. Die zal vooral nodig zijn om de tweede dosis van het vaccin toe te dienen. De Taskforce verwacht dat het met deze belangrijke levering mogelijk zal zijn het interval tussen de twee doses van het AstraZeneca wat te verkorten. Kwetsbare personen zullen waarschijnlijk geen 12 weken moeten wachten voordat ze hun boosterprik krijgen.Voorlopig zijn de vooruitzichten van leveringen door Johnson & Johnson niet verbeterd.België van staart naar kop peleton De grafiek aan het begin van dit artikel toont waar België de voorbije weken stond in vergelijking met andere landen landen van de EU en de Europese Economische Ruimte wanneer men het percentage van de bevolking bekijkt die al een eerste dosis van het vaccin kregen (de evolutie sinds midden februari 2021). Van de staart van het peleton in maart klom ons land snel naar de kop van het peleton in de voorbije 8 weken. In de week van 8 tot 13 juni was België het snelst vaccinerende land van Europa. In die week kregen 538.548 Belgen ouder dan 18 jaar een eerste prik en 530.398 een tweede. Vorige week waren er dat respectievelijk 654.661 en 317.317 - maar deze aantallen zijn mogelijk nog niet volledig. Vandaag kreeg 68,6% van de Belgische bevolking ouder dan 18 jaar een eerste prik, en 38,2% is al volledig gevaccineerd.