...

Vanaf 1 december betalen patiënten die tot een sociale categorie behoren nog maar één euro voor een consultatie bij de huisarts. De rest van het honorarium rekent de huisarts via het derdebetalersysteem rechtstreeks af met het ziekenfonds. De regeling is ingevoerd met een KB van minister Onkelinx dat dinsdag in het Staatsblad verscheen en op 1 december 2011 in voege treedt. Het KB vormt het sluitstuk in de vereenvoudiging van de remgelden tot 1, 1,5, 4 en 6 euro. Voor Omniopatiënten, met recht op verhoogde tegemoetkoming, wordt het remgeld op een consultatie bij de huisarts tot één symbolische euro teruggebracht. Op voorwaarde dat ze een gmd sloten bij hun huisarts, zo niet betalen ze anderhalve euro. Voor gewoon verzekerden bedraagt het remgeld 4 euro met een gmd en 6 euro zonder. In het Staatsblad staat niet vermeld of huisartsen zelf de sociale status van hun patiënten moeten controleren, want dat wordt een hele opdracht. En uiteindelijk blijven huisartsen nog steeds zelf verantwoordelijk voor de correcte attestering van hun prestaties. Evenmin zijn er afspraken gemaakt over correcte uitbetaling van artsen.Vooral het christelijke ziekenfonds promoot de regeling onder zijn leden. "We zien dat steeds meer mensen zorg uitstellen omwille van financiële problemen. Dankzij deze maatregel gaan we dit tegen. De toegang tot onze gezondheidszorg mag niet afhangen van je portemonnee", zegt CM-voorzitter Marc Justaert.Niet meer weigeren In de berichtgeving aan de leden legt de CM ook een verband met een andere maatregel, die in juli van kracht werd: geconventioneerde huisartsen mogen de toepassing van de derdebetalersregeling niet meer weigeren voor mensen met een Omnio-statuut. Ongeveer één Belg op de tien heeft dat statuut. De regeling geldt alleen voor consultaties, niet voor huisbezoeken."Voor mensen met een laag inkomen ligt het niet voor de hand om het volledige honorarium voor de arts op tafel te leggen. Dankzij onze inspanningen hebben we nu weer een barrière kunnen opheffen", stelt Marc Justaert. De CM ziet in deze maatregelen de bekroning van hard werken binnen het Riziv voor een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14% van de Belgen zorg uitstelt omdat ze die niet kunnen betalen. Bij het kwart armste gezinnen is dat zelfs 27%, argumenteert het ziekenfonds.