...

Robin Ferner en Jeffrey Aronson denken dat veel lachen soms onherstelbare effecten heeft en zelfs fataal kan aflopen. Hoofdpijn, te hoge bloeddruk, flauwvallen, astma-aanval, emfyseem, hernia, dislocatie van de kaak, incontinentie ...Iemand die lacht, loopt veel risico's. Soms kan dat zelfs een dramatische wending nemen. De auteurs van de meta-analyse hebben in de wetenschappelijke literatuur gevallen van verstikking en hartinfarct teruggevonden.De vorsers herinneren er evenwel aan dat die situaties uitzonderlijk zijn en dat lachen over het algemeen meer goed doet dan kwaad, zoals aangetoond in 85 van de doorgenomen publicaties. Zo heeft lachen gunstige effecten op angst, depressie, stress, bloeddruk, psychische spanningen en glykemie. Lachen verhoogt het energieverbruik en verbetert de longfunctie.Maar al maken de auteurs niet echt grapjes, we laten onze eindejaarsfeesten toch niet vergallen door deze studie ...(referentie: British Medical Journal, 12 december 2013, DOI: 10.1136/bmj.f7274)