...

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) staat in voor de erkenning, maar ook voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering van de labs. Het Riziv zal zo strikter kunnen toezien op de kwaliteit en doeltreffendheid van de tests.Om de erkenning te krijgen zullen labs moeten beschikken over een kwaliteitssysteem, waarin pre-analytische en analytische procedures en kwaliteitsevaluatie zijn inbegrepen. Het WIV organiseert daarnaast kwaliteitsevaluaties waaraan alle laboratoria verplicht zullen moeten deelnemen. Ze zullen een aantal stalen of beelden van dezelfde bron moeten analyseren, en vervolgens worden de resultaten met elkaar vergeleken.Belga