...

Een ongeziene maatregel, volgens dr. Marc Moens. De laboratoria kunnen in afwachting van hun accreditering de NIPT al uitvoeren. Ze kunnen de factuur al doorsturen naar de verzekeringsinstelling van de patiënt. Maar die zal het bedrag pas uitbetalen op het moment dat het laboratorium zijn ISO 15189-accreditering behaalt. Op dat moment kan het lab ook de factuur naar de patiënt versturen voor het remgeld van 8,68 euro.AccrediteringVanaf 1 juli bedraagt de prijs voor een NIPT nog 260 euro, waarvan het overgrote deel wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. (Voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming zelfs helemaal: zij betalen geen remgeld.) Het KB dat de nomenclatuur daaraan aanpast, verscheen nog niet in het Staatsblad. "Maar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken doet alsof dit wel zo is: het KB zal verschijnen met terugwerkende kracht", vertelt Moens.Dr. Moens signaleerde al eerder dat nog maar zeven laboratoria al een ISO 15189-accreditering voor NIPT op zak hebben - het gaat om zeven Centra voor Menselijke Erfelijkheid. Deze accreditering is de voorwaarde om de test voortaan te kunnen uitvoeren en het nieuwe nomenclatuurnummer te gebruiken.RisicoHet is de dienst Belac van de FOD Economie die de audit moet uitvoeren, maar die heeft daar op het moment niet het personeel voor. "Ik ken een klinisch laboratorium dat op twee maart aan Belac de accreditering vroeg, en te horen kreeg dat de audit op drie en vier september zal plaatsvinden. Tegen dat tempo komt een lab dat pas in juni een aanvraag indiende, misschien begin 2018 aan de beurt", aldus dr Moens.Ondertussen moet het lab het geld voorschieten. En als het de accreditering niet zou krijgen, is het dat geld ook kwijt. "Laboratoria kunnen er dus maar beter ervoor zorgen dat ze volledig in orde zijn voor de audit." Op het Verzekeringscomité was te horen dat twaalf klinische laboratoria die nog niet zijn geaccrediteerd voor de NIPT, op 1 juli een aanvraag hadden ingediend.Voor zwangere patiënten is dat in ieder geval goed nieuws, benadrukt Moens. Zij kunnen de NIPT sinds zaterdag laten uitvoeren voor minder dan negen euro terwijl hen dat vorige week nog 290 euro kostte. Volgens hem was de laatste weken het aantal aanvragen dan ook fors gedaald en is nu de inhaalbeweging ingezet.