Door gezamenlijke inspanningen waren we erin geslaagd om de curve af te vlakken. Onze zorginstellingen konden opnieuw naar adem happen en het dagelijkse leven leek weer iets meer als vanouds. Maar de coronapandemie is nog niet verslagen. De tweede golf waarvoor gevreesd en gewaarschuwd werd, breekt aan en wordt een nieuwe test voor onze verantwoordelijkheidszin en solidariteit.

Gelukkig zijn we nu beter voorbereid. Gesterkt door onze ervaringen van de laatste maanden, innovatieve technologie en de veerkracht die we getoond hebben, kunnen we deze nieuwe uitdaging het hoofd bieden. Het is zaak om de rug te rechten en een stap voorwaarts te durven zetten en te blijven evolueren en innoveren. Dat zorgt voor extra druk, maar het gaat hier om de algemene gezondheidszorg die we onmogelijk kunnen verwaarlozen.

Lessen getrokken

In samenwerking met de laboratoria, BeMedTech en de overheid evalueren we de aanpak van het coronavirus van de afgelopen maanden. In labo's daalde het aantal bloedstaalanalyses omdat normale doktersconsultaties wegvielen en standaardingrepen in ziekenhuizen werden uitgesteld. Een daling die deels gecompenseerd werd door de grote vraag naar PCR-testen, die op basis van een neus-keelswap aantonen of iemand besmet is met het coronavirus, en door de lancering van de serologische testen om na te gaan of iemand al een infectie had doorgemaakt.

Die vraag bleek snel groter dan het aanbod waardoor er een tekort aan reagentia kwam om al deze testen te verwerken. Gezien de houdbaarheid van de reagentia wordt er geproduceerd op gepland verbruik, wat je in crisissituaties uiteraard niet op voorhand kan inschatten. Het is dus niet altijd evident om een strategische voorraad aan te leggen.

De veerkracht van onze gezondheidszorg volstaat niet zonder zin voor innovatie

Net zoals het voor bedrijven onmogelijk was deze crisis te voorspellen, was het voor de zorginstellingen en de laboratoria nog een grotere uitdaging om zich te herorganiseren en te reageren op deze uitzonderlijke situatie. Uiteindelijk heeft de lockdown ertoe bijgedragen dat de situatie enigszins onder controle kon gehouden worden. Het is belangrijk om nu te anticiperen en snel te reageren. Ik zie een betere samenwerking en dialoog tussen de overheid, laboratoria en de sector. Gezamenlijk proberen we de nodige maatregelen te nemen om op het niveau van testcapaciteit aan de toenemende vraag te voldoen. Dat is geen gemakkelijke oefening omdat de beschikbaarheid van reagentia en de testcapaciteit die kan gehaald worden afhankelijk is van verschillende factoren. Niettegenstaande doet iedereen zijn uiterste best om in dit korte tijdsbestek snel op te schalen en zo een cruciale rol te spelen wanneer de druk opnieuw toeneemt.

Snel schakelen

Zeker nu we aan de start staan van een tweede golf is dergelijke flexibiliteit bijzonder belangrijk. Siemens Healthineers heeft bij het begin van de crisis bewezen dat het in slechts twee maanden tijd een PCR-test om het virus te detecteren, en twee serologietesten om antilichamen op te sporen kon ontwikkelen, een proces dat in normale omstandigheden een tot twee jaar duurt. Uiteraard hebben de snelle approval procedures (FDA en CE-markering) daartoe bijgedragen. Dat toont aan dat we in een crisissituatie de middelen en de expertise hebben om snel te reageren, maar ook dat in de healthcare sector de veerkracht leeft om onder grote druk oplossingen te bieden die nodig zijn voor de zorg van de patiënt en het welzijn van iedereen.

Remote access, AI en digitale applicaties

Alleen vertrouwen op de veerkracht van onze gezondheidszorg is echter niet voldoende met het oog op nieuwe medische uitdagingen. Daarom kiezen we in de ontwikkeling van producten en oplossingen steeds voor het pad van innovatie. Toepassingen zoals remote access tot de labo-apparatuur, artificiële intelligentie en digitale applicaties zullen zich nog verder ontwikkelen en hebben een grote toegevoegde waarde om het personeel van de bedrijven en van de ziekenhuizen maximaal te beschermen tegen de risico's van besmetting. Afstand bewaren is essentieel.

Deze oplossingen kwamen niet alleen tot stand door de nood gecreëerd door corona maar vooral door de innovatie die in het DNA van Siemens Healthineers zit ingebakken. Healthcare is een sector die enorm snel evolueert en waar je elke dag nieuwe spitstechnologie moet ontwikkelen. Deze innovatie zal helpen om om te gaan met uitdagingen zoals de vergrijzing, het "consumer-gedrag" van de patiënt en de druk op de kosten in de gezondheidszorg.

Daarom blijven we innoveren en nieuwe producten op de markt brengen die ook in crisissituaties kunnen bijdragen aan de behandeling en het herstel van de patiënt. Zo helpen veerkracht en onophoudelijke zin voor innovatie de gezondheidszorg om zich te wapenen voor de toekomst.

Door gezamenlijke inspanningen waren we erin geslaagd om de curve af te vlakken. Onze zorginstellingen konden opnieuw naar adem happen en het dagelijkse leven leek weer iets meer als vanouds. Maar de coronapandemie is nog niet verslagen. De tweede golf waarvoor gevreesd en gewaarschuwd werd, breekt aan en wordt een nieuwe test voor onze verantwoordelijkheidszin en solidariteit.Gelukkig zijn we nu beter voorbereid. Gesterkt door onze ervaringen van de laatste maanden, innovatieve technologie en de veerkracht die we getoond hebben, kunnen we deze nieuwe uitdaging het hoofd bieden. Het is zaak om de rug te rechten en een stap voorwaarts te durven zetten en te blijven evolueren en innoveren. Dat zorgt voor extra druk, maar het gaat hier om de algemene gezondheidszorg die we onmogelijk kunnen verwaarlozen.Lessen getrokkenIn samenwerking met de laboratoria, BeMedTech en de overheid evalueren we de aanpak van het coronavirus van de afgelopen maanden. In labo's daalde het aantal bloedstaalanalyses omdat normale doktersconsultaties wegvielen en standaardingrepen in ziekenhuizen werden uitgesteld. Een daling die deels gecompenseerd werd door de grote vraag naar PCR-testen, die op basis van een neus-keelswap aantonen of iemand besmet is met het coronavirus, en door de lancering van de serologische testen om na te gaan of iemand al een infectie had doorgemaakt.Die vraag bleek snel groter dan het aanbod waardoor er een tekort aan reagentia kwam om al deze testen te verwerken. Gezien de houdbaarheid van de reagentia wordt er geproduceerd op gepland verbruik, wat je in crisissituaties uiteraard niet op voorhand kan inschatten. Het is dus niet altijd evident om een strategische voorraad aan te leggen.Net zoals het voor bedrijven onmogelijk was deze crisis te voorspellen, was het voor de zorginstellingen en de laboratoria nog een grotere uitdaging om zich te herorganiseren en te reageren op deze uitzonderlijke situatie. Uiteindelijk heeft de lockdown ertoe bijgedragen dat de situatie enigszins onder controle kon gehouden worden. Het is belangrijk om nu te anticiperen en snel te reageren. Ik zie een betere samenwerking en dialoog tussen de overheid, laboratoria en de sector. Gezamenlijk proberen we de nodige maatregelen te nemen om op het niveau van testcapaciteit aan de toenemende vraag te voldoen. Dat is geen gemakkelijke oefening omdat de beschikbaarheid van reagentia en de testcapaciteit die kan gehaald worden afhankelijk is van verschillende factoren. Niettegenstaande doet iedereen zijn uiterste best om in dit korte tijdsbestek snel op te schalen en zo een cruciale rol te spelen wanneer de druk opnieuw toeneemt.Snel schakelenZeker nu we aan de start staan van een tweede golf is dergelijke flexibiliteit bijzonder belangrijk. Siemens Healthineers heeft bij het begin van de crisis bewezen dat het in slechts twee maanden tijd een PCR-test om het virus te detecteren, en twee serologietesten om antilichamen op te sporen kon ontwikkelen, een proces dat in normale omstandigheden een tot twee jaar duurt. Uiteraard hebben de snelle approval procedures (FDA en CE-markering) daartoe bijgedragen. Dat toont aan dat we in een crisissituatie de middelen en de expertise hebben om snel te reageren, maar ook dat in de healthcare sector de veerkracht leeft om onder grote druk oplossingen te bieden die nodig zijn voor de zorg van de patiënt en het welzijn van iedereen.Remote access, AI en digitale applicatiesAlleen vertrouwen op de veerkracht van onze gezondheidszorg is echter niet voldoende met het oog op nieuwe medische uitdagingen. Daarom kiezen we in de ontwikkeling van producten en oplossingen steeds voor het pad van innovatie. Toepassingen zoals remote access tot de labo-apparatuur, artificiële intelligentie en digitale applicaties zullen zich nog verder ontwikkelen en hebben een grote toegevoegde waarde om het personeel van de bedrijven en van de ziekenhuizen maximaal te beschermen tegen de risico's van besmetting. Afstand bewaren is essentieel. Deze oplossingen kwamen niet alleen tot stand door de nood gecreëerd door corona maar vooral door de innovatie die in het DNA van Siemens Healthineers zit ingebakken. Healthcare is een sector die enorm snel evolueert en waar je elke dag nieuwe spitstechnologie moet ontwikkelen. Deze innovatie zal helpen om om te gaan met uitdagingen zoals de vergrijzing, het "consumer-gedrag" van de patiënt en de druk op de kosten in de gezondheidszorg.Daarom blijven we innoveren en nieuwe producten op de markt brengen die ook in crisissituaties kunnen bijdragen aan de behandeling en het herstel van de patiënt. Zo helpen veerkracht en onophoudelijke zin voor innovatie de gezondheidszorg om zich te wapenen voor de toekomst.