...

Het oude systeem heeft volgens Robben afgedaan. Het werkte goed toen het eHealth-platform startte en huisartsenpakketten maar aan een minimumset van voorwaarden voldeden. "Het moest toen snel vooruitgaan - we wilden het systeem snel kunnen uitbreiden." Om de paar jaar werd een sprong voorwaarts gepland. Een meer geleidelijke ontwikkeling lijkt nu evenwel wenselijker.Pakketten werden bovendien afzonderlijk getest. Maar met Recip-e is nu duidelijk gebleken dat dat niet volstaat. "Wanneer pakketten tezamen gaan werken, blijkt dat er onvoldoende semantische interoperabiliteit bestaat." Artsenpakketten kunnen perfect een elektronisch voorschrift genereren, en apothekerspakketten verteren elektronische voorschriften in een testomgeving zonder problemen. Maar de pakketten verstaan elkaar niet altijd: "Wanneer je de softwaretoepassingen samen laat draaien, loopt het mis. Je moet daarom voortaan pakketten ook samen uittesten zodat dat soort problemen veel sneller boven komt drijven."Vroeger volstond het ook dat de huisarts zich een pakket met label aanschafte om de telematicapremie te krijgen. Hoe hij het gebruikte - of hij het zelfs gebruikte - dat deed niet terzake. Voortaan zijn er voor verschillende onderdelen criteria vastgelegd, en moet de huisarts voor zijn premie genoeg criteria halen en zo bewijzen dat hij het pakket effectief gebruikt.Het heeft ook geen zin dat het eHealth-platform alles zelf test. "Als morgen Recip-e klaar is met het elektronisch voorschrift voor kinesitherapeuten, waarom zou het dan zelf niet testen of de pakketten dat goed aanpakken? Wij kunnen een ondersteunende rol spelen, formeel optreden als de organisator. Het eHealth-platform moet wel de regie blijven voeren. Maar hoe meer partners in het project investeren en e-health ook als hun zaak gaan zien, hoe beter dat het wordt."Dat wil zeker niet zeggen dat artsen niet meer op het eHealth-platform kunnen rekenen om hen te zeggen welke pakketten in orde zijn voor gebruik. "Het eHealth-platform blijft zijn informatierol opnemen." Maar nieuwe functionaliteiten moeten continu verder ontwikkeld worden. Ze moeten in samenhang getest worden. De arts moet zelf uitkijken of zijn pakket nog alle nieuwe functionaliteiten heeft.Lees verder in Artsenkrant.