...

De laatste testronde voor de emd-pakketten van huisartsen is afgerond. Maar het is nog wel wachten op de resultaten. En er rijzen nog heel wat vragen.Bernard Wathelet die het labelingsproces binnen e-Health opvolgt is optimistisch: het ziet er over het algemeen goed uit voor de pakketten die nog op enkele criteria moesten worden getest.Strakke timingMaar daarnaast is het nog wachten op de resultaten van de 'test cases' voor de import van het GP software migration format. Het GPSMF moet het makkelijker maken voor artsen om hun gegevens van één pakket naar een ander te migreren. Zo zitten ze dan niet vast aan een leverancier. Alle pakketten konden voor dit criterium nu pas voor het eerst getest worden. Dat levert telkens een xml-bestand op van 5.000 regels en dat moet nog nauwgezet worden geanalyseerd.De verwerking zal nog enige tijd in beslag nemen. De producenten krijgen daarna de kans om hun commentaar bij de resultaten te formuleren voordat het definitieve oordeel valt. Bernard Wathelet hoopt eind november de resultaten aan de medicomut te kunnen overmaken. Die moet dan definitief de lijst goedkeuren.Veranderen?De timing is heel strak en roept een aantal vragen op. Wat bijvoorbeeld als een aantal leveranciers de resultaten van de GPSMF in vraag stellen? Hoeveel artsen zullen uiteindelijk toch van pakket moeten veranderen als ze de telematicapremie voor 2012 willen opstrijken? Wanneer zullen ze dat effectief weten? En hoeveel tijd zullen ze daarvoor dan krijgen van het Riziv?