...

Volgens de programmawet - die nog voorbij het parlement moet geraken - mogen zelfstandigen vanaf 2013 ongelimiteerd bijverdienen na hun 65ste, zonder in te boeten op hun pensioen. Enige voorwaarde: ze moeten een actieve loopbaan van 42 jaar kunnen aantonen. Wat zou die nieuwe regeling voor u betekenen?Het voorstel van minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) dat nu op tafel ligt, wijzigt maar weinig aan de huidige regels omtrent bijverdienen bovenop het pensioen door zelfstandigen. Op dit moment mogen zelfstandigen die vóór hun 65ste verjaardag een extraatje willen om hun karige pensioen aan te vullen, niet meer dan 5.937,26 euro per jaar bijverdienen als ze geen kinderlast hebben. Met kinderlast ligt de grens op 8.905,89 euro per jaar. Aan die regels wordt niet gesleuteld in de programmawet.Wat wel onder handen genomen wordt door Laruelle zijn de limieten voor zelfstandigen van 65 jaar of ouder. Die zouden vanaf 2013 onbeperkt mogen bijverdienen bovenop hun pensioen, op voorwaarde dat ze een actieve loopbaan van minimaal 42 jaar kunnen aantonen. Nu liggen de maxima nog op 17.149,19 euro op jaarbasis voor zelfstandigen zonder kinderlast en op 20.859,97 euro per jaar voor zelfstandigen met kinderlast. Voor 65+'ers die géén actieve loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben, zouden die huidige grenzen - weliswaar geïndexeerd - behouden blijven. Is de aangepaste regeling dan wel een stap in de goede richting, of eerder een doekje voor het bloeden? De Unie van Zelfstandige Ondernemers reageert gematigd. "De maatregel gaat niet ver genoeg, onbeperkt bijverdienen na 65 jaar zou zonder voorwaarden moeten kunnen", klinkt het bij UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.StruikelblokDe vereiste van een actieve loopbaan van 42 jaar lijkt inderdaad een onoverkomelijk struikelblok te worden voor een pak zelfstandigen, niet het minst voor artsen en specialisten die na hun middelbare school nog zeven jaar of langer hebben gestudeerd. Hoe kunnen zij immers een actieve carrière van 42 jaar voorleggen op hun 65ste verjaardag?Misschien biedt het afkopen van studiejaren een uitweg? "Neen", zo klinkt het antwoord van Anne Vanderstappen, Adviseur sociale zaken bij UNIZO. "Afgekochte studiejaren tellen alleen mee voor de berekening van het pensioen (zie ook AK 2155, blz. 6), ze gelden niet als gepresteerde jaren die mee in rekening genomen kunnen worden om aan één of andere loopbaanvoorwaarde te voldoen."Bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) krijgen we bevestiging van dat antwoord, al volgt een belangrijke nuancering: "Er kan nog van alles veranderen aan de wet, mogelijkerwijs ook aan dat welbepaalde aspect. Wij wachten daarom liever tot de definitieve versie van de nieuwe regeling er is vooraleer we officiële reacties geven. Bel ons binnen een paar weken zeker terug!"Wordt vervolgd.