...

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) ondervroeg 300 zorggebruikers over de voorwaarden en effecten van patiëntenparticipatie in de eerste lijn.Daaruit blijken er twee belangrijke voorwaarden te zijn om patiënten succesvol hun ervaringen te laten delen en mee te laten denken over zorg in de eerste lijn.De eerste is terugkoppelen over wat er met hun inbreng is gebeurd. Zorgverleners moeten daadwerkelijk iets doen met de uitkomsten van patiëntraadplegingen, zoals het uitvoeren van haalbare praktische suggesties, of het verbeteren van hun beleid aan de hand van inbreng van een 'cliëntenraad'. Ook als er aan de wensen van patiënten geen gehoor gegeven kan worden, bijvoorbeeld omdat ze financieel niet haalbaar zijn, moet er uitgelegd worden waarom. Zo blijven patiënten gemotiveerd.Op niveau van de organisatie is financiële ondersteuning behulpzaam, opdat er mensen en middelen vrijgemaakt kunnen worden voor de patiëntenparticipatie.Daarnaast bewijzen professionele organisaties hun nut om eerstelijnsorganisaties te helpen bij de uitvoering van patiënteninitiatieven. Hoewel patiënten een (financiële) ondersteuning geen voorwaarde vinden voor hun eigen participatie, vinden ze het aanbieden ervan een blijk van waardering en een teken dat hun input serieus wordt genomen.Nivel verzamelde de adviezen en aanbevelingen uit de praktijk in een praktische handleiding.