...

In heel wat kringen groeide de discussie over de oprichting van een wachtpost uit tot een splijtzwam. Zo ook in Lokeren. De vraag of die stad nood heeft aan een huisartsenpost, bracht de lokale soloartsen in conflict met groepspraktijken. Voltijdse huisartsen stonden tegenover deeltijdse, oudere tegenover jongere. De verschillende fracties communiceren alleen nog per aangetekend schrijven.Aan conflictstof geen gebrek: leeftijdsgrenzen, uitzonderingen allerlei, de financiering, enzovoort. Een tiental Lokerse solohuisartsen richtte een open brief aan Laurette Onkelinx omdat ze als minister actief de oprichting van meer huisartsenwachtposten promoot. De ondertekenaars vragen zich af waarom wachtposten als alleenzaligmakende oplossing worden voorgesteld om de veiligheid te vergroten of wachtdiensten aantrekkelijker te maken voor jongere huisartsen.Een oplossing om de verplichte wachtdiensten vlot in te vullen, ligt voor de hand, denkt dokter Michel De Munck, één van de ondertekenaars. "Alle 45.000 artsen die het Riziv meetelt om het akkoord artsen-ziekenfondsen goed of af te keuren, komen in principe in aanmerking om wachtdiensten te doen", zegt hij. "Dan heb je meteen een veel bredere basis om de wachtdiensten te verdelen."Maatschappelijke verplichtingDr. De Munck: "Wie het recht krijgt om mee te stemmen over een conventie en dus meebeslist over de werkvoorwaarden van voltijdse, hardwerkende huisartsen moet er ook maar de plicht van wachtdiensten bijnemen. Dan heb ik het over schoolartsen, bedrijfsartsen maar ook 'salonartsen' die maar een paar uur per week beschikbaar zijn en in het huidige systeem nooit met een wachtdienst opgezadeld worden."Wachtdiensten zijn een verplichte dienstverlening aan de bevolking. Vanuit die redenering moet iedereen die zich dokter noemt er ook aan meedoen, vindt hij. "Het is niet langer aanvaardbaar dat bepaalde categorieën van artsen een maatschappelijke verplichting kunnen afwentelen op fulltime werkende huisartsen.""Als het van mij afhangt, draaien alle huisartsen verplicht mee in de wachtdienst voor huisartsen. En alle specialisten in de wachtdienst van hun specialisme. Wie geen wachtdienst wil doen: ook prima. Maar zij komen dan ook niet meer in aanmerking om de conventie goed of af te keuren en het sociaal statuut te innen."De open brief aan minister Onkelinx leest u vandaag in Artsenkrant.