...

Zo reageert Bvas-voorzitter dokter Philippe Devos op nieuws dat begin deze week doorsijpelde. Met name dagvaardde de familie van een 91-jarige coronapatiënt een ziekenhuis omdat de artsen geen bed wilden vrijmaken op IZ. De inschatting was dat de man slechts zeer geringe overlevingskansen had. "Hij overleed trouwens twee uur later nadat hij nog intensief werd behandeld," stipt dokter Devos aan. De BVAS-voorzitter verwijst nog naar een andere casus waarbij een ziekenhuis in Hoei met een rechtszaak werd bedreigd. Daarbij bood een advocaat spontaan zijn diensten aan in de wachtzaal. Hij probeerde familieleden van een patiënt te overtuigen om artsen te vervolgen.Het hoeft geen betoog dat dokter Devos dergelijke praktijken verwerpt. "We willen geen Amerikaanse toestanden zoals ambulance chasing in Belgische ziekenhuizen. De triage van coronapatiënten gebeurt op een heel gewetensvolle manier waarbij artsen louter medische criteria hanteren," aldus dokter Devos. Hij vindt dat advocaten die zich met laakbare ronselpraktijken inlaten zwaar gestraft moeten worden. "De Bvas roept de stafhouders van alle Belgische balies op om uniforme sancties voor het hele land te voorzien voor dergelijke handelswijze," voegt Philippe Devos eraan toe.Tot slot zegt hij geen voorstander te zijn van immuniteit voor artsen tegen medische fouten zolang ze zich aan de richtlijnen houden. Dat ballonnetje werd hier en daar opgelaten. De regering zou dit, zolang de corona-crisis duurt, eventueel kunnen regelen bij volmacht. "Dit gaat te ver," vindt Devos, "Artsen hoeven niet immuun te zijn voor fouten en vervolging. Wel moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen."