...

Het uitvoerings-KB bij de wet op de laagvariabele zorg verscheen dinsdag 18 december eindelijk in het Staatsblad. "De ziekenhuizen hebben de facturering voor de gebundelde financiering moeten voorbereiden zonder de cijfers te kennen van de indexering, of van de precieze globale prospectieve bedragen", stelt Bvasvoorzitter Marc Moens. "Die moesten volgens de wet gepubliceerd zijn op 1 december." Advocaten zullen er nog een dikke kluif aan hebben, stelt hij.De Bvas had aan minister De Block en aan Riziv-baas Jo De Cock gevraagd de invoering van de nieuwe financiering uit te stellen tot april. Maar op de Nationale Commissie van maandag 17 december antwoordde De Cock, die de vergadering voorzit, dat voor dit uitstel een nieuw KB nodig is. En dat is in de huidige omstandigheden helemaal niet mogelijk.Het Riziv stuurde dinsdag ook een omzendbrief naar de ziekenhuizen dat de Medische Raad niet de bevoegdheid heeft om de honoraria binnen de gebundelde financiering te herverdelen. De bedragen van de honoraria gaan naar de artsen volgens de verdeling die het Riziv heeft meegedeeld. Wanneer honoraria niet kunnen worden toegewezen, gaan ze in een 'reservepool', die de MR later kan verdelen.Dat laatste is bijvoorbeeld veelal het geval bij kankerpatiënten die binnen de laagvariabele zorg vallen, en die radiotherapie krijgen. In het globaal prospectief bedrag voor deze groep zit ook een stuk voor de radiotherapeut. "Maar driekwart van de Belgische ziekenhuizen heeft geen centrum voor radiotherapie." De Bvas gaat akkoord met de inhoud van de omzendbrief, stelt Marc Moens.Maar het is niet ok dat de radiotherapeuten in 25 Belgische centra het geld niet krijgen voor patiënten die ze behandelen, omdat het honorarium in de globale bedragen zit inbegrepen die naar andere ziekenhuizen gaan.Maar het protest blijft onbeantwoord. "Wanneer we dit aankaarten, blijft men rond de pot draaien." Hetzelfde geldt voor de andere hiaten binnen de gebundelde financiering, klaagt hij. Er is binnen de bedragen te weinig geld opzijgezet voor anatoompathologen, maar dat wordt niet gecorrigeerd. Ook de pediaters krijgen geen gehoor met hun klacht dat ze nu baby's met ernstige gezondheidsproblemen gratis moeten behandelen op de N*-dienst.