...

Michel Pletinckx, voorzitter van de beroepsvereniging van Belgische kinderartsen, en Yves Louis, algemeen secretaris van de Bvas, ondertekenen de brief."De financiering van laagvariabele zorg wordt ingevoerd voor een aantal AP-DRG's. We stellen evenwel vast dat de betrokken artsen, met name de pediaters, niet werden geconsulteerd, terwijl het toch ook gaat over de zorg aan pasgeborenen", schrijven ze.Ze halen een aantal punten aan. "De obstetricus kan een beroep doen op de anesthesist om een epidurale verdoving te plaatsen, maar hij moet ook een beroep doen op de kinderarts als het om een risicogeboorte gaat. Bevallingen via sectio zijn maar een onderdeel van de risicogeboortes waarbij de aanwezigheid van een kinderarts noodzakelijk is. Daar waar er voldoende pediaters beschikbaar zijn, stemmen de oproepen overeen met de medische vereisten, maar als er niet genoeg kinderartsen zijn, is er sprake van onderconsumptie."Benadeeld door supplementen"Je kan je dus niet baseren op het huidige gemiddelde aantal aanwezigheden van kinderartsen bij geboortes - en dat is ook niet te beschouwen als een optimaal aantal. Wij vragen dus dat de bijstand van de kinderarts bij de geboorte niet wordt opgenomen in de forfaitaire financiering, net als de epidurale verdoving door de anesthesist. Komt nog bij dat het systeem van supplementen zoals dat voorligt de pediaters nog meer zal benadelen - hun erelonen zijn al bij de laagste onder ziekenhuisartsen.""Pasgeborenen die worden overgebracht naar een NIC of N* dienst moeten uit de laagvariabele zorg worden gehaald. Een kind opgenomen op NIC is erkend, maar een baby op een N*-dienst (waar de meeste zieke pasgeborenen terechtkomen) blijft afhankelijk van de gevolgen van de bevalling. De ernst van de toestand van het kind moet de doorslag geven, niet die van de moeder."Volwaardig"Regelmatig komt bij een normale bevalling een kind ter wereld dat semi-intensieve zorg vergt, zoals ademhalingsondersteuning (CPAP) of de behandeling van een ernstige neonatale infectie. Het is hoog tijd dat België een pasgeborene vanaf de geboorte als volwaardig beschouwt - daar waar hij momenteel gezien wordt als een aanhangsel van zijn moeder."De pediatrie is een specifieke discipline die de zorg van individuen van de geboorte tot de adolescentie opvolgt. Het is jammer dat de pediaters niet spontaan worden gehoord en uitgenodigd in de commissies als het over de zorg voor kinderen gaat. Wij vragen aan de bevoegde overheden om ons te consulteren", sluiten de pediaters hun brief af.