...

Afgelopen maandag organiseerden de FOD Volksgezondheid en het Riziv over het GPS-systeem een gezamenlijke infosessie voor ziekenhuisbeheerders; over de financiering van ziekenhuisactiviteiten voor laag - variabele zorg dus. Daaronder vallen 57 homogene patiëntengroepen die enkel een standaardprocedure van diagnose en behandeling vereisen en waarbij er weinig verschil is tussen patiënten en ziekenhuizen.De selectie van patiëntengroepen gebeurde op basis van een KCE-studie en na overleg met medische experts en experts Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG). De patiëntengroepen hebben een ernstgraad 1 en/of 2 in klassieke hospitalisatie en/of in dagopname. Inclusiecriteria zijn de systematische aanwezigheid van nomenclatuurcode(s) van de hoofdingreep en de essentiële aanwezigheid van ICD-10-BE-code(s) als hoofddiagnose. Men hanteert ook een aantal uitsluitingscriteria.De administratie berekent het prospectieve bedrag op basis van de MKG's gekoppeld aan anonieme ziekenhuisverblijven. Voor 2019 gelden de gegevens van 2016. Eerst selecteerde men 'verblijven' per patiëntengroepen. Daarna werden per verblijf de totale uitgaven voor prestaties en ligdagen berekend. Het globale bedrag dekt alle (niet-)medische honoraria - met uitsluiting van niet-frequente prestaties in de geselecteerde patiëntengroepen, een aantal forfaits, prestaties op een SPdienst, enz.Voor alle geselecteerde verblijven per patiëntengroep geldt de mediaan als basis van het globaal prospectief bedrag. De globale honorariamassa wordt herverdeeld, het is dus geen besparingsoperatie. De 'historische' gegevens worden geïndexeerd en jaarlijks op 1 januari herberekent men het globale bedrag aan de hand van de meest recente gegevens.Vervolgens heeft een 'primaire' verdeling van het globale bedrag plaats tussen de zorgverleners. Een deel gaat naar de groepen zorgverleners van de specialiteit(en) overeenkomstig de nomenclatuurcode. 'Secundair' gebeurt dan een verdeling van de honoraria van de 'primaire' zorgverleners volgens bestaande of nog te sluiten overeenkomsten in de ziekenhuizen.De huidige principes voor ereloonsupplementen blijven van toepassing voor prestaties vergoed via het globaal prospectief bedrag per opname. Wel mag de berekeningsbasis - de waarde van de effectief uitgevoerde honoraria waarvoor effectief supplementen worden gevraagd - niet hoger liggen dan het deel van de honoraria binnen het globaal prospectief bedrag. De berekeningsbasis tot 31 december 2019 mag niet hoger liggen dan 115% van het honorariumgedeelte van het globaal prospectief bedrag.Voor de opstart van het nieuwe systeem trekt de overheid eenmalig zeven miljoen uit, deels vast (41.176,47 euro per ziekenhuis) en deels variabel te verdelen. Tegelijk met de invoering van GPS worden de referentiebedragen geschrapt. Een laatste toepassing daarvan geldt voor opnames eindigend op 31 december 2017.