...

Dokter Luc De Clercq, bestuurder bij het Vlaams Artsensyndicaat (Vas) lanceert een alternatief om chronische zieken te identificeren. Want als alles volgens plan verloopt, voorziet de strategie weldra in de vaccinatie van 65-plussers en chronisch zieken. De eerste categorie identificeren, is geen probleem. Voor de chronisch zieken ligt dat veel moeilijker. Wie wordt als chronisch zieke beschouwd? Wat zijn de criteria? De Hoge Gezondheidsraad bereidt daarover een advies voor met een lijst van chronische aandoeningen. Een definitieve goedkeuring had dat advies bij het ter perse gaan nog niet. Eens de lijst een officieel karakter heeft, zouden patiënten geselecteerd worden uit de medische dossiers van de huisartsen. Dat zei dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, aan de VRT. De basis is een al bestaand softwareprogramma voor griepvaccinatie. Mits aanpassingen zou dat bruikbaar zijn. Niet zo eenvoudig als het lijkt. Bijvoorbeeld omdat niet alle huisartsen dezelfde EMD-software gebruiken. De selectie van chronische patiënten zou dan 'automatisch' gebeuren uit de GMD's. De lijst wordt vervolgens opgeladen en privacyproof doorgestuurd naar een centraal register bij Sciensano. Waarna Sciensano elke patiënt individueel oproept. Geen waterdicht systeem vermits niet alle patiënten een vaste huisarts hebben. Daarom wil dokter Van Giel ook een beroep doen op de ziekenfondsen. Zij beschikken indirect immers wel over alle gegevens. Dokter Luc De Clercq is bepaald geen voorstander van het voorstel van Domus Medica. "Gaan we nu een gesofistikeerd en duur softwareprogramma ontwikkelen dat medische dossiers van de huisartsen screent op patiënten die voldoen aan de criteria voor chronisch zieken? Dat lijkt me abominabel", aldus De Clercq. Hij wijst op de vele prangende vragen van patiënten waarmee artsen geconfronteerd worden. "Ze vragen allemaal hetzelfde: wie belt me op? Wanneer ga ik bericht krijgen dat ik gevaccineerd kan worden tegen covid-19? Een audit van twee jaar geleden kwam trouwens tot het besluit dat het systeem met het Globaal Medisch Dossier bij de huisarts toch niet zo heel goed draaide. Ondertussen werd daaraan wel gesleuteld maar toch", uit dokter De Clercq zijn twijfels. De Antwerpse reumatoloog is voorstander van het KISS-principe - keep it simple and stupid. "Ik stel voor om het geneesmiddelenvoorschrift te laten gelden als toegangscode voor een afspraak in een vaccinatiecentrum. Het e-voorschrift vermeldt de identiteit van de arts en het rijksregisternummer en de naam van de patiënt. De arts schrijft een generiek covid-19-vaccin voor aan patiënten die beantwoorden aan de door de taskforce opgelegde criteria. Punt uit." Vervolgens kan de patiënt met de streepjescode op het voorschrift een afspraak maken in het vaccinatiecentrum. De software van de apotheker controleert de code en leest ze uit. De registratie in Vaccinnet gebeurt op het moment van de vaccinatie. Dokter De Clercq argumenteert dat elke arts via het medisch dossier immers perfect op de hoogte is welke patiënten beantwoorden aan de criteria. Hij wijst er ook op dat artsen in de tweede covid-golf al heel veel e-voorschriften naar patiënten stuurden of mailden. Voor de administratieve hernieuwing van een geneesmiddelenvoorschrift bestaat trouwens een nomenclatuurnummer en een (mini)tarief - dat weinig huisartsen aanrekenen. "De patiënt hoeft dus niet eens op consultatie te komen. Al is dat natuurlijk wel wenselijk. Mijn software bijvoorbeeld", voegt dokter De Clercq eraan toe, "levert een GDPR-conforme oplossing. Enkel de streepjescode wordt doorgegeven." Terwijl het voorstel van Domus Medica nog een softwareaanpassing vergt, belet niets de artsen om nu al - anderhalve maand voor de chronische patiënten echt aan de beurt komen - vaccinatievoorschriften te schrijven voor patiënten die op consultatie komen. "Als er voldoende vaccins voorradig zijn, kunnen ze na 15 maart onmiddellijk een afspraak maken in het vaccinatiecentrum." Bijkomend voordeel in de ogen van dokter De Clercq is dat ook specialisten gemobiliseerd worden. "Dat is bijvoorbeeld het geval voor patiënten met een chronische aandoening zonder GMD. Of van wie de aandoening niet in het GMD vermeld staat. De nefroloog kan een voorschrift aanmaken als een patiënt op consultatie komt in het kader van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. Of voor een diabetespatiënt die bij de endocrinoloog op raadpleging gaat, of voor een reumapatiënt die een reumatoloog consulteert. Het vermijdt dat patiënten die niet bekend zijn in het GMD worden uitgesloten", aldus nog de Antwerpse reumatoloog. Het voorstel van De Clercq stond afgelopen dinsdag op de agenda van de commissie voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. En via twitter betuigden de N-VA-politici apotheker Kathleen Depoorter, dokter Louis Ide en (federaal) cdh-fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dokter Catherine Fonck hun steun.