...

Dat blijkt uit het onderzoek 'In hogere sferen', een bevraging van Nederlandstalige studenten van alle hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. De enquête werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en had plaats in 2017. Eerder al deed het VAD bevragingen in 2005, 2009 en 2013.Een kleine twee derde van de studenten drinkt -in overeenstemming met de VAD-richtlijnen- niet meer dan tien glazen alcohol per week. 37% gaat daar wel over. Toch vertoont ook de groep die onder de tien glazen blijft risicogedrag. Van de studenten die het voorbije jaar alcohol dronken, deed 11% wekelijks of vaker aan bingedrinken (vier of meer standaardglazen binnen de twee uur voor vrouwen en zes of meer glazen voor mannen), 15% deed wekelijks of vaker aan 'indrinken' voor het uitgaan en 10% deed wekelijks of vaker mee aan drinkspelletjes. Mannelijke studenten scoren wel aanzienlijk risicovoller op deze parameters dan vrouwen.Stimulerende medicatie om de studieprestaties te verbeteren, werd het afgelopen jaar door 4% van de studenten gebruikt. 9% van de studenten zei dit ooit wel eens te hebben gedaan. Opvallend is wel dat de meeste studenten eraan toevoegen dat het eigenlijk niet helpt. Bijna twee derde van de studenten die het ooit deden, zegt 'af en toe' tot 'nooit' een gewenst effect te hebben ondervonden.Niet minder dan 24% van de respondenten gebruikte het afgelopen jaar cannabis, 1% deed dat tijdens het academiejaar zelfs dagelijks. In absolute cijfers gaat het over 2.400 Vlaamse studenten. Tot slot gaf 31% van de studenten aan het afgelopen jaar gerookt te hebben. 3% van de rokers houdt het enkel bij e-sigaretten.