...

De cijfers van het ziekenfonds slaan op leden die tussen 2011-2013 minstens één poging tot zelfdoding ondernamen en in het ziekenhuis werden opgenomen. Er blijkt onder meer uit dat het risico op zelfdoding hoger ligt bij vrouwen, in Franstalig België en bij mensen in een precaire situatie. Vrouwen ondernamen liefst de helft meer pogingen tot zelfdoding dan mannen. Voorafgaande psychische problemen brengen een significant hoger risico met zich mee.Opvallend is dat 15% van de suïcidepogers nooit - niet vooraf en niet achteraf - contact opnam met een huisarts of psychiater. En meer dan een kwart (27%) had ook drie maanden later nog geen contact gehad met een huisarts of psychiater - bij mannen lag dat percentage nog hoger. Hoeveel mensen een psychotherapeut raadpleegden, is niet bekend. Zes maanden na de ziekenhuisopname bedroegen de contacten met de huisarts en met de huisarts of psychiater respectievelijk 76% en 83%. Ook dan bleef 9% verstoken van enig contact met huisarts of psychiater. Niet voor en niet na de opname.OnderbelichtPaul Callewaert, topman van het Socialistisch ziekenfonds, vindt zelfdoding en pogingen tot zelfdoding een omvangrijk en onderbelicht probleem. "We moeten hierop absoluut meer inzetten," vindt hij. Het ziekenfonds wil meer aandacht voor risicofactoren (jobverlies, armoede, eenzaamheid...) en wil suïcidepogers na ontslag uit het ziekenhuis stringenter opvolgen. Verder is Callewaert voorstander van een beter toegankelijke en beter terugbetaalde psychotherapie.IPEOIn een reactie zegt Vlaams minister voor welzijn en volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) dat goede opvang en nazorg een kernstrategie vormt binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Een "belangrijk instrument" Psychosociale Evaluatie en Opvang (IPEO) werd ontwikkeld om hulpverleners handvaten aan te reiken voor optimale (na)zorg. Zorgverleners kunnen hierin opleidingen volgen. En naast de zelfmoordlijn is er ook de app On Track Again voor jonge suïcidepogers, aldus nog Vandeurzen.