...

Bij één op de vier nieuwe huisartsenwachtposten is het draagvlak binnen de eigen kring te klein. Als 30% van de artsen zich tegen de oprichting van een wachtpost uitspreekt, komt het Riziv niet met geld over de brug. Oudenaarde, IJzerstreek & Westkust, Zuid-West-Vlaanderen, Borgworm en Moeskroen zijn in principe in dat geval. Vorig jaar startte het Riziv de operatie 'standaardisering van de financiering van de huisartsenwachtposten'. Voor een hele reeks uitgavenposten werden maxima opgelegd, andere kosten werden zelfs geschrapt. Daarnaast groeide er een consensus om bij de financiering van nieuwe wachtposten voorrang te geven aan initiatieven met het sterkste draagvlak binnen de kring. Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen definieert wat onder dat 'draagvlak' verstaan moet worden: als 30% of meer van de wachtdoende huisartsen tegen de oprichting van een wachtpost stemmen, houdt het Riziv in principe de hand op de knip. Waarom overigens die 30% norm? Aanvankelijk wilde de Bvas dossiers afkeuren vanaf een kwart tegen-stemmen, het Kartel wilde gaan tot een derde van de stemmen. Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, koos voor de gulden middenweg.Het is nog afwachten hoe hard het spel gespeeld wordt. Maar afgaande op een nota van het Verzekeringscomité die Artsenkrant kon inkijken, mogen een vijftal van de 17 nieuwe wachtposten voorlopig een kruis zetten over hun aanvraag tot financiering. Eerste voorbeeld is Oudenaarde waar met 38 nee-stemmen (51%) op een totaal van 74 wachtdoende huisartsen, zelfs geen gewone meerderheid is voor de wachtpost. De lokale kring diende een aanvraag voor minimaal 160.000 euro werkingskosten in, maar heeft (wijselijk?) nog geen startdatum opgegeven. De wachtpost 'IJzerstreek & Westkust' diende een aanvraag voor 375.000 euro werkingskosten in maar kampt met hetzelfde euvel: bij de stemming spraken 28 van de 88 wachtlopende artsen zich uit tegen het project. Dat betekent 32% nee-stemmen en dus 'gebuisd' volgens de norm in het nieuwe akkoord. De lokale kring heeft evenwel nog tijd om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, de voorziene openingsdatum is 1 oktober 2013. Beneden de taalgrens zien de aanvragen van Borgworm en Moeskroen er niet zo best uit. Uit het aanvraagformulier van Borgworm blijkt dat er 30,5% tegenstemmen zijn onder de wachtartsen. Moeskroen geeft alleen de stemverhouding bij het totaal aantal kringleden, maar dat laat weinig goeds vermoeden, met 21 tegenstemmen op een totaal van 51 huisartsen. Maar ook over de wachtpost 'Zuid-West-Vlaanderen' die op twee sites - in Kortrijk en Waregem - wil openen, zijn er vragen. De nota vermeldt dat het draagvlak bij de wachtdoende huisartsen "onbekend" is. Maar van het totaal van 266 artsen hebben 95 zich tegen het project uitgesproken (36%) bij 97 pro-stemmen en 74 blanco. Dat laat vermoeden dat het draagvlak ook bij de actieve huisartsen wel eens te krap zou kunnen zijn. De werkingskosten zijn op tweemaal 208.000 euro geraamd.