...

Steeds meer rokers zoeken professionele hulp bij een arts of tabacoloog om te stoppen met roken. De eerste helft van 2011 steeg het aantal terugbetalingen van rookstopconsultaties met een kwart tegenover 2010. Het aantal consulten voor zwangeren ging licht vooruit. Specialisten verwachten dat het aantal stoppers nog zal toenemen, door de invoering van het algemene rookverbod in cafés sinds juli. De jongste cijfers over de terugbetaling van rookstopconsultaties laten een positieve tendens zien. De eerste zes maanden van 2011 (tot einde juni) noteerde het Riziv 6.464 terugbetalingen voor een eerste consult (+25%). Dat betekent dat een kwart meer rokers een tabacoloog of huisarts opzocht om van zijn verslaving af te raken. Voor dat startconsult krijgen patiënten een forfait van 30 euro terug vergoed. Zo'n startsessie moet minimum 45 minuten duren. Daarnaast registreerde het Riziv 11.248 terugbetalingen (+30%) voor opvolgingsconsulten. Daarvoor wordt een forfait van 20 euro uitbetaald, voor maximaal zeven opvolgingssessies binnen een periode van twee jaar. De terugbetaling van het aantal rookstopbegeleidingsessies voor zwangeren stijgt met zo'n 15%. Voor hen geldt een uitgebreidere terugbetaling: 30 euro voor acht sessies per zwangerschap. Topje van de ijsbergDe terugbetaling van rookstopbegeleiding door erkende tabacologen of artsen is nog maar goed twee jaar in zwang. Tabacoloog professor Hedwig Boudrez (UZ Gent) ziet nog heel wat groeipotentieel. "Tien jaar geleden waren er omzeggens geen tabacologen en werd er nauwelijks aan begeleiding gedaan. Wie stopte, deed dat grotendeels op eigen krachten. Vandaag is die professionele begeleiding er wel, maar het gros van de rokende patiënten is nog niet vertrouwd met de modaliteiten ervan zoals de terugbetalingsregeling. Betere informatie daarover zou meer rokers kunnen motiveren om het met professionele ondersteuning te proberen, wat hun kans op succes vergroot. Bij veel rokers overheerst ook nog de mentaliteit dat ze wel op eigen houtje de sigaret kunnen afzweren. Wij zien zelden mensen die bij hun eerste poging al aankloppen. Terwijl dit net zo goed een verslaving is als die aan alcohol of drugs."Ook het effect van het rookverbod in cafés laat zich voelen op de raadplegingen voor rookstopbegeleiding. Cijfers over het aantal terugbetalingen sinds de invoering van dat verbod zijn er nog niet. "Dat verbod is een veelgehoord argument dat rokers bij hun eerste sessie aanhalen. Ze voelen zich sociaal gediscrimineerd, nu ze overal letterlijk aan de deur vliegen. Voor velen is dit een bijkomende trigger. Ondanks de stijgende terugbetalingscijfers bereiken we toch nog maar het topje van de ijsberg. Het overgrote deel van de rokers is nog steeds niet gemotiveerd om te stoppen. Van de naar schatting 30% die wel wil ophouden, zoekt maar een beperkt deel professionele hulp bij huisarts of tabacoloog." Ook het contigent aan rookstopbegeleiders is de jongste jaren fors uitgebreid. De opleiding tot tabakoloog is populair en levert jaarlijks gemiddeld 40 afgestudeerden af. Het aantal nieuwe cursisten is nu beperkt tot 40 per jaar om een te sterke aangroei te voorkomen. Ook huisartsen doen alsmaar vaker aan rookstopbegeleiding in de eerste lijn.