...

De patiënten werd gevraagd om de International Index of Erectile Function (IIEF) in te vullen. Ook werden de BMI, de bloeddruk, de cholesterolconcentratie, de serumtriglyceriden en de testosteronspiegel gemeten. 25,9% van de mannen jonger dan 40 jaar vertoonde erectiestoornissen. In vergelijking met mannen ouder dan 40 jaar met erectiestoornissen vertoonden ze minder comorbiditeit en hadden ze een lagere BMI en een hogere serumtestosteronspiegel. Die jongere patiënten rookten echter meer en namen meer drugs zoals hasjiesj of cocaïne. Bijna de helft van de jonge patiënten vertoonde ernstige erectiestoornissen, dus vrijwel evenveel als oudere mannen met erectiestoornissen.