...

In 2008 telde de FOD op de kop af 31.281 artsen, van wie 12.273 huisartsen. Toch wel beduidend meer dan de 9.137 aan wie het Riziv voor dat jaar een praktijktoelage uitbetaalde. Een rekensommetje leert dus dat welgeteld 3.136 huisartsen die geen 1.250 patitencontacten haalden, de statistieken aandikten. Zowat n op de vier dus.Inmiddels lekte het ASGB een tussentijdse telling van de deconventies 2011. Het syndicaat concludeert voorzichtig dat de deconventies bij de huisartsen lichtjes stijgen in Brussel. In Vlaanderen en Wallonidaarentegen zou het aantal artsen dat uit het akkoord stapt, heel licht afnemen. Voor Belgikomt men uit op een klein procent minder deconventies. Voor de specialisten wordt in de drie gewesten een lichte daling van het aantal weigeringen genoteerd. Toch blijkt uit dit tussenrapport ook weer dat geaccrediteerde artsen iets meer deconventioneren, vooral in Brussel. Het debat over de vervalsing van de conventiecijfers wordt daardoor wellicht weer gevoed. De Bvas is niet te spreken over de bekendmaking van deze voorlopige cijfers "volledig tegen de afspraak met het Riziv". Daarom giet dokter Moens - die het embargo wel respecteerde - nu alles in tabellen die hij vrijgeeft. Wij publiceren alvast de voorlopige deconventies per discipline in Artsenkrant van vandaag.Voor de algemeen geneeskundigen '003-004' blijkt het deconventiepercentage voor het akkoord 2010 momenteel 0,82% lager te liggen dan het vorige, maar conclusies wil het syndicaat van Marc Moens daar nog niet uit trekken.