...

De Amerikaanse onderzoekers onderzochten gegevens van 183 studies naar depressieve symptomen onder medische studenten uit 43 verschillende landen, verspreid over vrijwel alle werelddelen. In zo goed als elke studie ging het om zelfrapportage.Meer dan een kwart van de respondenten gaf aan met depressieve klachten te kampen (27,2%). Daarmee ligt de prevalentie van depressieve symptomen bij geneeskudestudenten hoger dan die van de algemene bevolking, aldus de onderzoekers. De prevalentie van die symtomen bleef relatief constant gedurende de hele studieperiode. De cijfers van de preklinische en klinische fase vertoonden weinig verschil. Slechts een op zes studenten die positief screende voor depressie, ging overigens op zoek naar psychiatrische hulp.ZelfdodingIn een tweede onderzoeksfase, analyseerde het team 24 studies uit 15 landen naar het voorkomen van zelfmoordgedachten bij medische studenten. Ook ditmaal was er in de overmeerderheid van de studies sprake van zelfrapportage. Zowat 11 procent van de deelnemers gaf aan met zelfmoordgedachten te kampen.Een signaal voor opleiders en opleidingsinstituten om het mentaal welzijn van studenten beter op te volgen, besluit commentator Stuart Slavin.VlaanderenEerder besteedde Artsenkrant al aandacht aan onderzoeken in Vlaanderen naar het mentaal welzijn onder geneeskundestudenten en (huis)artsen. Uit de masterproef van huisarts Zahra Atrtchine-Kachi blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de haio's (29,8%) een groot risico loopt op burn-out. Zowat 8 procent van de haio's vertoont klinische tekenen van burn-out. Resultaten die in de lijn liggen met voorgaande studies naar burn-out bij geneeskundestudenten. Een studie aan het UZ Gent toonde aan dat 27,7 procent van de artsen in opleiding een verhoogd risico op burn-out loopt en 8,5% effectief met een burn-out kampt.