...

De partijen van de vroegere coalitie, inclusief de N-VA, brachten hun stemmen uit vóór de wet. Er waren 79 stemmen voor, tegen 69 onthoudingen. Geen enkel Parlementslid stemde tegen.TaalvereisteDe N-VA had, bij monde Yoleen Van Camp, wel eerst haar ongenoegen erover geuit dat er van de zorgverlener geen kennis van de taal van de regio wordt geëist. Haar partij heeft al eerder een wetsvoorstel ingediend om die taalvereiste in te voeren. Ze diende ook een amendement daartoe in op deze wet. Maar met drogredenen werd dit afgevoerd, stelt ze.Volgens minister De Block kan er geen taalvereiste worden ingevoerd, omdat zoiets in strijd zou zijn met de verdeling van bevoegdheden. De taalvereiste zou de geldigheid van het visum beperken tot één taalgebied.Een taalvereiste inbouwen zou er volgens de minister toe leiden dat een zorgverstrekker een patiënt alleen nog maar mag behandelen in de taal van de regio, of dat hij over een visum zou moeten beschikken dat geldig is voor het andere taalgebied. Dat leidt voor haar te ver.Gedifferentieerd remgeldZoals van haar te verwachten is, diende Catherine Fonck (cdH) een hele reeks amendementen in. Die werden tijdens de nachtelijke stemronde in sneltempo één voor één verworpen. Eén van haar amendementen raakte evenwel al tot in de wettekst. Het gaat om de artikelen 85 en 86 uit de laatste versie van de wet. Die schrappen de bepalingen uit de ZIV-wet over een hoger remgeld voor de patiënt wanneer die een beroep doet op niet-geconventioneerde kinesitherapeuten, vroedvrouwen, zelfstandige verpleegkundigen,... Nu krijgt een patiënt 25% minder terugbetaald wanneer zijn zorgverlener niet tot de overeenkomst is toegetreden.Voor Anne Dedry van Groen! - die de wet voor de rest goede punten gaf - waren die artikelen dé reden om zich te onthouden tijdens het stemmen. Ook de socialistische partijen waren erg gekant tegen de schrapping van het gedifferentieerde remgeld. De linkse partijen zien in die schrapping een aanmoediging voor de zorgverleners om niet tot een conventie toe te treden. Maar dokter Fonck wees erop dat het nu wel de patiënt is die voor de niet-toetreding gestraft wordt.