...

Donderdag 6 december vierde de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie haar tienjarig bestaan. De verschillende sprekers brachten een overzicht van de uiteenlopende verwezenlijkingen, maar de hoofdboodschap luidde toch dat er gezocht wordt naar een nieuw elan.Twee Vlaamse huisartsen, Michel Creemers - huidig voorzitter van de NRKP - en Luc Seuntjes, maakten de balans op van 10 jaar NRKP. Pascal Meeus van de Directie Research, Development & Quality van het Riziv presenteerde nog eens de Balanced Score Card: het performantierapport van de huisartsgeneeskunde in ons land. Raf Mertens, die voor het KCE Pierre Gillet verving, bracht de barries in kaart voor het verbeteren van zorgkwaliteit.DwarsverbindingenDaarna volgde een lang debat, onder leiding van Ri De Ridder van het Riziv, over de toekomstige sporen voor kwaliteitsverbetering en de hindernissen die daarbij genomen moeten worden. Daarbij kwamen enkele actuele thema's steeds opnieuw bovendrijven: het financieringsmodel in de gezondheidszorg, het belang van eHealth, en een herijking van de accreditering.Riziv-baas, Jo De Cock, stelde vast dat er een aantal dwarsverbindingen moeten gelegd worden. Tussen de NRKP en de accreditering bestaat er al een genetische link, stelde hij vast. Maar op dit moment moet toch gezocht worden naar nog meer integratie en een grotere verwevenheid. Een andere dwarsverbinding is die naar eHealth. "Het EMD en e-learningprojecten hebben een onvervangbare rol. Deze programma's moeten evaluatie en benchmarking mogelijk maken en indicatoren aanleveren. Maar er moeten deugdelijke pakketten op de markt komen. Er is nog te veel ballast, zeggen sommigen. We moeten daarin investeren en duidelijk aan de softwareontwikkelaars vertellen dat ze de koppeling moeten maken met 'decision making aids'." Verder moet de NRKP volgens De Cock ook meer aandacht hebben voor de artsen-specialisten, en voor een dwarsverbinding met andere sectoren van het Riziv: "We moeten niet alles op zorgtrajecten zetten en de arbeidsongeschiktheid in een archaïsch systeem laten." Verder onthield Jo De Cock uit het debat dat, in het belang van de kwaliteitspromotie, andere vormen van financiering aan belang moeten winnen naast de 'fee for service'.