...

De checklist veilige heelkunde gaat dit jaar voor het eerst van start als onderdeel van de ziekenhuisbrede indicatoren. De indicator werd in de loop van vorige zomer in een aantal ziekenhuizen gevalideerd.De checklist bestaat uit een dossiercheck, waarbij wordt nagegaan in hoeverre bij bepaalde chirurgische ingrepen de WHO surgical safety checklist volledig is ingevuld. Het QID-bestuur duidde vorige week vrijdag de vierde week van dit jaar aan als de week waarvoor de dossiercheck moet plaatsvinden. Ziekenhuizen hebben nu een maand de tijd om de gegevens op te vragen, in te voeren in het registratietool (een Excel-sheet) en op te laden op de server van het indicatorenproject.Gisteren lanceerde VIP2 ook een oproep om een subwerkgroep op te starten rond bloedtransfusies. Die moet de indicatoren opstellen waarmee ze de concrete praktijk in verschillende ziekenhuizen en de bestaande diversiteit in kaart kan brengen.Met deze set van weldoordachte indicatoren wil men dan de werking van de bloedtransfusiecomités ondersteunen. VIP2 zoekt nu artsen en andere medewerkers in ziekenhuizen die vanuit hun expertise willen deelnemen aan de subwerkgroep.Meer informatie vindt u op de website van Icuro en van het Vlaams Indicatorenproject.