...

Online video's worden meer en meer gebruikt om kennis te delen. Ter illustratie: in de Verenigde Staten bereikt online videokanaal YouTube meer 18- tot 49-jarigen dan eender welk kabelnetwerk. Hoewel er tot op heden slechts weinig gepubliceerd is over sociale media en gezondheidszorg, moedigen Amerikaanse onderzoekers in een commentaarstuk van het tijdschrift The Patient, artsen en zorginstellingen aan om bekend te worden met een paar key vloggers.Vlogs zijn volgens hen een middel om patiënten, en dan vooral patiënten met chronische ziekten, (meer) te betrekken bij het gezondheidszorgsysteem. Zo kunnen vlogs daar op drie manieren toe bijdragen. Ze halen daarvoor de vlog The Frey Life aan, de videoblog van het Amerikaanse gezin Mary en Peter Frey, en hoe ze omgaan met Mary's ziekte mucoviscidose.Door haar ziekenhuisverblijven te documenteren, net als hoe ze zorg draagt voor haar poortkatheter, zet ze kijkers aan om zich op eenzelfde manier in te zetten voor hun behandeling.Hoe meer kijkers (patiënten) de vlog weet te wekken, hoe meer hij zal fungeren als communicatieplatform. Zo reageren de kijkers van Mary's vlog niet alleen op haar video's, maar ook op wat anderen schrijven. Het is ook een middel om patiënten te bereiken die te ziek zijn om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.Een vlog kan artsen inzicht geven in het leven van hun patiënten buiten de ziekenhuismuren, zoals de uitdagingen en moeilijkheden die ze op hun pad tegenkomen en waar dokters zich mogelijk niet van bewust zijn."Artsen met jonge chronische patiënten moeten beseffen dat technologie een belangrijke rol speelt in het leven van deze groep", zo zetten de auteurs hun argumenten kracht bij. "De weinige, beschrijvende studies die er over vlogs bestaan, benadrukken de ondersteunende sterkte van het medium, en zijn mogelijkheden om als het ware een community op te bouwen rond vloggers en hun publiek."Door meer betrokken te zijn bij de online patiëntenwereld, zijn artsen ook beter op de hoogte van de mythes en inaccurate informatie die er circuleren. Die kennis kunnen ze aanwenden bij de educatie van hun patiënten, en bijvoorbeeld anticiperen of bepaalde van hun vragen.Ook zorginstellingen, medische en patiëntenverenigingen hebben er volgens de auteurs baat bij op te zoek te gaan naar relevante vloggers. Ze kunnen patiënten nuttige vlogs aanraden, en hen helpen de goede van de minder goede vlogs te onderscheiden.