...

De wetenschappelijke basis van burn-out-onderzoek is de Maslach Burnout Inventory (MBI), een methode die al 30 jaar oud is. Omdat dit het moeilijk maakt om de problematiek van burn-out op een betrouwbare manier te meten, ontwikkelden onderzoekers van KU Leuven (onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie) een nieuwe definitie van burn-out.In de nieuwe definitie heeft burn-out vier kernsymptomen:En drie bijkomende dimensies:Aan de hand van een vragenlijst bestaande uit 33 vragen kunnen zorgverleners het risico op burn-out inschatten. Voor de interpretatie van de eindscore, introduceerden de KUL-onderzoekers een 'stoplichtmodel' met zones. "De grote troef is dat er duidelijke grenswaarden zijn bepaald: als de score in de oranje zone zit, dan is er een reëel risico op burn-out. Wie in de rode zone zit, is meer dan waarschijnlijk opgebrand", legt doctoraatsstudent Steffie Desart uit.Bij veel zorgverleners leeft de frustratie dat er geen betrouwbaar instrument is om burn-out vast te stellen", zegt Desart. "Onze tool biedt daar een antwoord op."Meer info:www.burnoutassessmenttool.be